AANSPRAKELIJKHEID, VERKEER EN VERZEKERING

Kunst of burenhinder?

Kunst is altijd al een kwestie van smaak geweest. Maar wat als de gemeente je zijn smaak oplegt door ze pal voor je raam of deur te zetten? De eigenaars va ...

LEES MEER

Aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen

Wanneer is een ouder burgerrechtelijk aansprakelijk voor zijn kind? Een ouder wordt op basis van artikel 1384, lid 2 Burgerlijk Wetboek steeds vermoed burgerrecht ...

LEES MEER

Vergoedingsmogelijkheid voor slachtoffers Zaventem en Maalbeek

Op 22 maart 2016 werden diverse aanslagen in en rond Brussel gepleegd waarbij in totaal 35 mensen om het leven kwamen. Er waren ook vele gewonden, die zowel lichamel ...

LEES MEER

De totstandkoming van de overeenkomst

Sommige overeenkomsten worden niet in één keer gesloten, maar worden voorafgegaan door voorbesprekingen. Desalniettemin is er geen juridische binding ...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – de plaats van het...

Art. 29bis WAM-wet bepaalt dat de vergoedingsregeling van toepassing is op de plaatsen bedoeld in art. 2 § 1 WAM-wet. Art. 2 § 1 WAM-wet bepaalt: “tot he ...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – het begrip ongeval (III)

Een verkeersongeval betreft ieder ongeval bij het zich verplaatsen van personen, met of zonder voertuig en ongeacht het type van voertuig. De val van een voetgang ...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – het begrip motorvoertuig...

De toepassing van de vergoedingsregeling op grond van art. 29bis WAM-wet vereist dat er een motorvoertuig bij het verkeersongeval betrokken is. Een motorvoertuig ...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – toepassing van art.29 bis...

Art. 29bis WAM-wet bepaalt: “Bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, met ...

LEES MEER

Veroordeling Politierechtbank

Indien u door de Politierechtbank veroordeeld werd tot een rijverbod, zal de wijkagent u een paar maanden later persoonlijk kennis komen geven van uw rijverbod. U ...

LEES MEER

Onderscheid ontbinding – opzegging

Vaak worden de begrippen ontbinding, verbreking en opzegging door mekaar gebruikt, met begripsvermenging tot gevolg. Hierna worden de begrippen toegelicht: De LEES MEER

Exceptio non adempleti contractus / exceptie van niet-nakoming...

De exceptio non adimpleti contractus / exceptie van niet-nakoming (hierna ENAC) is een uitzondering op het verbod van eigenrichting. Deze exceptie geldt alleen in ...

LEES MEER

Vrijwaring voor verborgen gebreken

De vrijwaringsplicht voor geborgen gebreken houdt in dat de geleverde zaak overeenstemt met de verkochte zaak, maar dat die zaak echter is aangetast door een ernstig ...

LEES MEER
1 2