CHRIS VANDEBROECK

Grondwettelijk Hof acht verplichte verbeurdverklaring middel misdrijf...

Op 28 februari verlaat S.T. de woning van zijn vaste leverancier van cocaïne. De politie houdt hem vervolgens tegen en vindt een bepaalde hoeveelheid van deze d ...

LEES MEER

Guilty plea

De Potpourri II-wet introduceert de ‘guilty plea’ of de ‘voorafgaande erkenning van schuld’ in ons strafrecht. Deze procedure geeft een verdachte de mogel ...

LEES MEER

Aansprakelijkheid van ouders voor hun minderjarige kinderen

Wanneer is een ouder burgerrechtelijk aansprakelijk voor zijn kind? Een ouder wordt op basis van artikel 1384, lid 2 Burgerlijk Wetboek steeds vermoed burgerrecht ...

LEES MEER

Vergoedingsmogelijkheid voor slachtoffers Zaventem en Maalbeek

Op 22 maart 2016 werden diverse aanslagen in en rond Brussel gepleegd waarbij in totaal 35 mensen om het leven kwamen. Er waren ook vele gewonden, die zowel lichamel ...

LEES MEER

Cassatieberoep in strafzaken (I)

Het Hof van Cassatie neemt overeenkomstig art. 608 Ger. Wb. kennis van beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof worden gebracht wegens een overtreding van de ...

LEES MEER

De verschuldigdheid van de commissie van een vastgoedmakelaar

Wanneer met een vastgoedmakelaar een bemiddelingsovereenkomst wordt afgesloten waarbij de makelaar instaat voor het vinden van een kandidaat-koper, vermeldt deze ove ...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – de plaats van het...

Art. 29bis WAM-wet bepaalt dat de vergoedingsregeling van toepassing is op de plaatsen bedoeld in art. 2 § 1 WAM-wet. Art. 2 § 1 WAM-wet bepaalt: “tot he ...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – het begrip ongeval (III)

Een verkeersongeval betreft ieder ongeval bij het zich verplaatsen van personen, met of zonder voertuig en ongeacht het type van voertuig. De val van een voetgang ...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – het begrip motorvoertuig...

De toepassing van de vergoedingsregeling op grond van art. 29bis WAM-wet vereist dat er een motorvoertuig bij het verkeersongeval betrokken is. Een motorvoertuig ...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – toepassing van art.29 bis...

Art. 29bis WAM-wet bepaalt: “Bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, met ...

LEES MEER

Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 2)

Herstel in eer en rechten In het eerste deel van dit artikel bespraken we de uitwissing van veroordelingen op basis van artikel 619 SV. Bent u in het ve ...

LEES MEER

Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 1)

Uitwissing van veroordelingen Art. 619 van het Belgische Wetboek Strafvordering bepaalt dat “Veroordelingen tot een politiestraf worden uitgewist na een ...

LEES MEER
1 2