CONSUMENTENRECHT

Het toepassingsgebied van verborgen algemene voorwaarden

Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt. Je wandelt een toonzaal van een winkel binnen en voor je het weet hangt er een opdringerige verkoper aan je mouw. Je moet ...

LEES MEER

Zijn de gegevens van uw onderneming reeds beschermd?

Op 25 mei 2018 verkrijgt de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (hierna: AVG) directe werking in de gehele Europese Unie. Een nieuwe dag, een nie ...

LEES MEER

Ik kocht een onroerend goed met verborgen gebreken, wat nu?

Iedereen die een onroerend goed aankoopt dient deze aankoop te onderwerpen aan een minimaal onderzoek. Verkopers staan niet in voor zichtbare gebreken die kopers ze ...

LEES MEER

De verschuldigdheid van de commissie van een vastgoedmakelaar

Wanneer met een vastgoedmakelaar een bemiddelingsovereenkomst wordt afgesloten waarbij de makelaar instaat voor het vinden van een kandidaat-koper, vermeldt deze ove ...

LEES MEER

Sterkmaking

Sterkmaking is een beding waarbij een contractspartij aan de medecontractant belooft ervoor te zorgen dat een derde iets zal doen (art. 1120 B.W.). Art. 1120 van ...

LEES MEER

Time-sharing

Timesharing staat voor een gebruikseenheid gelegen in een vakantie-oord dat gezamenlijk in eigendom wordt overgedragen aan een aantal particulieren die elk voor een ...

LEES MEER

Factoring

Een factoringcontract is een overeenkomst waarbij een onderneming (leverancier van goederen of diensten) aan een gespecialiseerde instelling (factoringsmaatschappij) ...

LEES MEER

Welke verkoopsovereenkomsten vallen onder de Alleenverkoopwet?

Volgens de Wet van 27 juli 1961 zijn onderworpen aan deze wet : Art. 1 § 1. Niettegenstaande ieder strijdig beding zijn aan de bepalingen van deze wet ...

LEES MEER

Bod tot aankoop

Wanneer u interesse hebt in een woning, maar u niet bereid bent de vraagprijs te geven, staat het u vrij een bod uit te brengen. U dient er wel rekening mee te ho ...

LEES MEER

De collectieve schuldenregeling

Steeds meer personen gaan gebukt onder een schuldoverlast. Ten behoeve van personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas ...

LEES MEER

Wat te doen bij een verkeerde levering ?

De leveringsplicht heeft tot voorwerp : het leveren van de verkochte zaak zoals ze bepaald en beschreven werd in de overeenkomst. De leveringsplicht wordt dus niet nageleefd in de mate dat de geleverd ...

LEES MEER