ACTUALITEIT

Raad van State vernietigt 2e verguning asfaltcentrale Grimbergen

De Raad van State heeft op een verzoekschrift van ons kantoor voor de twee keer ingegrepen en nu de milieuvergunning die door de Vlaamse Minister van Leefmilieu werd verleend voor de omstreden asfaltc ...

LEES MEER

Kort verlet: wanneer heb je er recht op?

Je hebt er wellicht al eens van gehoord maar wat is kort verlet nu eigenlijk juist en wanneer heb je er recht op? Begrip: Als werknemer (arbeider ...

LEES MEER

Lezing van Mr J. Verstraeten

Onteigening en RUP Heden zal Mr Johan Verstraeten een lezing geven over onteigeningen en RUP (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen). Dit vindt plaats in zaal De Prins in Zemst om 20u00. Vo ...

LEES MEER

Handelshuur (art. 3 Handelshuurwet): opzegmogelijkheden

Opzegmogelijkheden Huurder: Bij einde elke 3-jarige periode Opzegtermijn: 6 maanden Bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Verhuurder: LEES MEER

Scheiding bij samenwoning: wat met de kinderen?

Stel je gaat als ongehuwd koppel uit elkaar en je hebt samen kinderen. Hoe moet het dan verder? Waar kan je terecht? Als je als ongehuwd koppel uit elkaar gaat en kinderen hebt dan is de Jeugdre ...

LEES MEER

Voordracht Mr J. Verstraeten

Parkveld RUP Mr Johan Verstraeten houdt op maandag 28.09.2009 om 20u30 een voordracht over de mogelijke proceduremiddelen tegen een RUP, Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Concreet laat hij zi ...

LEES MEER

Eindigt het huurcontract bij de dood van een partij?

Art. 1742 Burgerlijk Wetboek stelt dat het huurcontract niet ontbonden wordt door de dood van de verhuurder, noch door de dood van de huurder. Het overlijden van de huurder of verhuurder stelt dus ...

LEES MEER

De plaatsbeschrijving

Aan de hand van een plaatsbeschrijving kan worden nagegaan hoe een gehuurd goed dient teruggegeven te worden bij het einde van de huur. Sinds de wetswijziging van de huurwet dd. 25.04.2007, zijn hu ...

LEES MEER

Gemeenschappelijk en eigen vermogen – Intresten op erfenisgelden

U bent gehuwd volgens het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen. De goederen die u bezat voor het huwelijk of die u tijdens uw huwelijk heeft verkregen doo ...

LEES MEER

DNA-onderzoek : gerechtelijk of minnelijk ?

In welbepaalde gevallen is het nodig om een bewijs te hebben dat men al dan niet de (biologische) vader is van een kind. Zo kan u bijvoorbeeld geconfronteerd word ...

LEES MEER

Ontvoering van je eigen kind? Parentale ontvoering? PAS?

Je leeft gescheiden van je ex-partner, maar je hebt wel nog samen kinderen. Sommigen zeggen dat je dan ‘getrouwd blijft’ omwille van de kinderen. Het is vaak niet makkelijk. In de praktijk z ...

LEES MEER

Vrijheid van meningsuiting en haar grenzen: hoever mag je gaan?

Wat mag je tegenwoordig nog zeggen? Kan alles of pas je toch maar beter op je tellen… Vrijheid van meningsuiting is een basisrecht en is terug te vinden in diverse wetteksten o.a.: A ...

LEES MEER
1 31 32 33 36