STRAFZAKEN

Verstek en verzet – wanneer de rechtbank het beu is dat u niet...

Voor Pot Pourri II was het een welgekende praktijk: de advocaat heeft zijn zaak niet al te goed voorbereid, komt voor de rechtbank en vraagt uitstel. De rechter weig ...

LEES MEER

Grondwettelijk Hof acht verplichte verbeurdverklaring middel misdrijf...

Op 28 februari verlaat S.T. de woning van zijn vaste leverancier van cocaïne. De politie houdt hem vervolgens tegen en vindt een bepaalde hoeveelheid van deze d ...

LEES MEER

Guilty plea

De Potpourri II-wet introduceert de ‘guilty plea’ of de ‘voorafgaande erkenning van schuld’ in ons strafrecht. Deze procedure geeft een verdachte de mogel ...

LEES MEER

Cassatieberoep in strafzaken (II)

Het cassatieberoep dient te worden aangetekend binnen de vijftien dagen na de uitspraak en wordt gedaan door het afleggen van een verklaring door de belanghebbende p ...

LEES MEER

Cassatieberoep in strafzaken (I)

Het Hof van Cassatie neemt overeenkomstig art. 608 Ger. Wb. kennis van beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof worden gebracht wegens een overtreding van de ...

LEES MEER

Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 2)

Herstel in eer en rechten In het eerste deel van dit artikel bespraken we de uitwissing van veroordelingen op basis van artikel 619 SV. Bent u in het ve ...

LEES MEER

Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 1)

Uitwissing van veroordelingen Art. 619 van het Belgische Wetboek Strafvordering bepaalt dat “Veroordelingen tot een politiestraf worden uitgewist na een ...

LEES MEER

Het kantoor in de pers: Mr. Johan Verstraeten op het aardappelproces

Op dinsdag 28 oktober 2014 verdedigde Mr. Verstraeten voor het Hof van Beroep te Gent de beklaagden i.v.m.het ggo-aardappelveld in Wetteren Een greep uit de persb ...

LEES MEER

Schrik van Damiaanplein riskeert 2 jaar cel (deel3)

In deze zaak werd een maatschappelijke enquête bevolen teneinde na te gaan wat een gepaste straf zou kunnen zijn voor de beklaagde, die vervolgd werd voor verkracht ...

LEES MEER

De uitwissing van veroordelingen

Art. 619 van het Wetboek van Strafvordering voorziet dat veroordelingen tot een politiestraf worden uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag va ...

LEES MEER

Het kantoor in de pers: ‘Schrik van Damiaanplein’ riskeert twee...

De Correctionele Rechtbank te Leuven heeft op 11/03/2014 een maatschappelijke enquête bevolen in de zaak waarin Mr. Chris Vandebroeck en Barbara Wydooghe optraden v ...

LEES MEER

Het kantoor in de pers: ‘Schrik van Damiaanplein’ riskeert twee...

Op 11/02/2014 diende een dader van verschillende aanrandingen te Leuven in de periode december 2013 – januari 2014 te verschijnen voor de Correctionele Rechtbank te ...

LEES MEER
1 2 3