Simon Claes

Raad van State schorst GRUP “Uitbreiding transportbedrijf H. Essers”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 4 juli 2017 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten om de vordering tot schorsing, ingesteld door een aantal verenigingen die beogen het leefmilieu te beschermen, in te willigen. Het transportportbedrijf H. Essers heeft de afgelopen ...

LEES MEER

Raad van State schorst GRUP “Uitbreiding transportbedrijf H. Essers”

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 4 juli 2017 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten om de vordering tot schorsing, ingesteld door een aantal verenigingen die beogen het leefmilieu te beschermen, in te willigen. Het transportportbedrijf H. Essers heeft de afg...

LEES MEER

De wijzigingen i.v.m. de uitvoerbaarheid bij voorraad

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 1 november 2015 trad de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijke procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie in werking. De wet voorziet een aantal opmerkelijke wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek. Onder meer de regeling...

LEES MEER