Consumentenrecht

Het toepassingsgebied van verborgen algemene voorwaarden

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt. Je wandelt een toonzaal van een winkel binnen en voor je het weet hangt er een opdringerige verkoper aan je mouw. Je moet vandaag je aankoop doen want er is een bijzondere aanbieding en het is toevallig vandaag de laatste ...

LEES MEER

Zijn de gegevens van uw onderneming reeds beschermd?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 25 mei 2018 verkrijgt de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (hierna: AVG) directe werking in de gehele Europese Unie. Een nieuwe dag, een nieuwe wet die uitwerking krijgt, zal u ongetwijfeld vermoeden, evenwel zijn de gevolgen voor (Belgische) o...

LEES MEER

Ik kocht een onroerend goed met verborgen gebreken, wat nu?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Iedereen die een onroerend goed aankoopt dient deze aankoop te onderwerpen aan een minimaal onderzoek. Verkopers staan niet in voor zichtbare gebreken die kopers zelf hadden kunnen opmerken. Zijn er zichtbare gebreken? Zijn er elementen die het goed ongeschikt ma...

LEES MEER

De verschuldigdheid van de commissie van een vastgoedmakelaar

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer met een vastgoedmakelaar een bemiddelingsovereenkomst wordt afgesloten waarbij de makelaar instaat voor het vinden van een kandidaat-koper, vermeldt deze overeenkomst wanneer een commissie of courtage verschuldigd is. De commissie is alleszins verschuldi...

LEES MEER

Sterkmaking

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sterkmaking is een beding waarbij een contractspartij aan de medecontractant belooft ervoor te zorgen dat een derde iets zal doen (art. 1120 B.W.). Art. 1120 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers: ‘Niettemin kan men zich sterk maken voor een derde, do...

LEES MEER

Time-sharing

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Timesharing staat voor een gebruikseenheid gelegen in een vakantie-oord dat gezamenlijk in eigendom wordt overgedragen aan een aantal particulieren die elk voor een beperkte, cyclisch weerkerende en doorgaans nauwkeurig omschreven periode van de villa of het appart...

LEES MEER

Factoring

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een factoringcontract is een overeenkomst waarbij een onderneming (leverancier van goederen of diensten) aan een gespecialiseerde instelling (factoringsmaatschappij) zijn schuldvorderingen overdraagt. De factoringsmaatschappij levert tegen betaling van een vergoedi...

LEES MEER

Welke verkoopsovereenkomsten vallen onder de Alleenverkoopwet?

Volgens de Wet van 27 juli 1961 zijn onderworpen aan deze wet : Art. 1

§ 1. Niettegenstaande ieder strijdig beding zijn aan de bepalingen van deze wet onderworpen:

  1. de concessies van alleenverkoop;
  2. de ver...

    LEES MEER

Bod tot aankoop

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer u interesse hebt in een woning, maar u niet bereid bent de vraagprijs te geven, staat het u vrij een bod uit te brengen. U dient er wel rekening mee te houden dat het uitbrengen van een bod tot aankoop juridische gevolgen heeft. In principe volstaat h...

LEES MEER

De collectieve schuldenregeling

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Steeds meer personen gaan gebukt onder een schuldoverlast. Ten behoeve van personen die een reeks van schulden hebben gemaakt en de gevolgen ervan niet meer de baas kunnen, heeft de wetgever een wet aangenomen betreffende de collectieve schuldenregeling (wet van 5 ...

LEES MEER

Wat te doen bij een verkeerde levering ?

De leveringsplicht heeft tot voorwerp : het leveren van de verkochte zaak zoals ze bepaald en beschreven werd in de overeenkomst. De leveringsplicht wordt dus niet nageleefd in de mate dat de geleverde zaak niet op alle punten overeenstemt met de verkochte zaak. Wanneer de koper zich een monster ...

LEES MEER