Echtscheiding

Beide ex-echtgenoten willen de gezinswoning overnemen: wat als een minnelijke regeling niet mogelijk is?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig art. 1446 en 1447 BW kan elke ex-echtgenoot - gehuwd onder het wettelijk stelsel - in de loop van de vereffeningsprocedure aan de rechtbank de toewijzing bij voorrang vragen van de gezinswoning, samen met de aanwezige huisraad. Hierbij dient de re...

LEES MEER

Kunnen e-mailberichten gebruikt worden in een echtscheidingsprocedure?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 2 De echtgenoot kan vertrouwelijke (liefdes-)brieven (of de moderne versie via e-mails) in de procedure gebruiken om aan te tonen dat verder samenleven onmogelijk is geworden, en dit voor zover deze briefwisseling op regelmatige wijze verkregen wer...

LEES MEER

Kan het persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding gewijzigd en zelfs afgeschaft worden?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Artikel 301, § 2, eerste lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of bij een latere beslissing, op verzoek van de behoeftige echtgenoot een persoonlijk onderhoudsgeld na echtscheiding kan toestaan ten laste van ...

LEES MEER

Hoger beroep tegen echtscheiding door onderlinge toestemming

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Overeenkomstig het (oude) art. 1299 Ger.W. is hoger beroep tegen het vonnis waarbij de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming is uitgesproken slechts mogelijk indien het gesteund wordt op het niet vervullen van de wettelijke voorwaarden om de echtscheidi...

LEES MEER

Op welke manier kan ik (het snelst) scheiden sinds de nieuwe echtscheidingswet ? (3)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 3 In een vorige bijdrage kon u lezen over de echtscheiding door onderlinge toestemming en de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Om meer te weten over welke procedure te verkiezen valt, lees hier verder … c. Door de inwerkingtre...

LEES MEER

Op welke manier kan ik (het snelst) scheiden sinds de nieuwe echtscheidingswet ? (2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 2 In een vorige bijdrage kon u lezen over de echtscheiding door onderlinge toestemming. Hier kan u meer te weten komen over de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. In een volgende bijdrage die in de komende dagen zal verschijne...

LEES MEER

Op welke manier kan ik (het snelst) scheiden sinds de nieuwe echtscheidingswet?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 1 Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe echtscheidingswet op 01/09/2007 blijven er twee mogelijkheden bestaan om uit de echt te scheiden: a. de echtscheiding door onderlinge toestemming of EOT (art. 230 B.W.) b. de echtscheiding op grond van ...

LEES MEER

Verschijningen voor de rechtbank bij echtscheiding onderlinge toestemming

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sedert 01/09/2014 is de Familierechtbank in werking getreden waardoor er ook enkele wijzigingen van kracht zijn geworden m.b.t. de procedure echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT). Zo dienen partijen slechts één maal voor de rechtbank persoonlijk te ver...

LEES MEER

Kan een overeenkomst EOT later nog aangevochten worden?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vooraleer een echtscheiding door onderlinge toestemming wordt uitgesproken, zijn er enkele maanden voorbij gegaan. Men gaat er dan ook vanuit dat beide partijen de nodige tijd hebben gehad om advies in te winnen en na te denken over de gevolgen van zulke echtsch...

LEES MEER

Echtscheiding op basis van feitelijke scheiding

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer echtgenoten geruime tijd feitelijk gescheiden leven (6 maanden met betrekking tot een echtscheiding in onderling akkoord, 1 jaar met betrekking tot een echtscheidingsvordering door 1 van de partijen),  kan dit op een zeer snelle en goedkope wijze. In dat...

LEES MEER

Schuldig of niet?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Is de fout van de echtgenoot nog van belang bij de echtscheiding?

Het antwoord op de vraag wie de schuldige echtgenoot is, is nog amper van belang bij het al dan niet verkrijgen van de echtscheiding. Meestal wordt de echtscheiding immers uitgesproken...

LEES MEER