Strafzaken

Verstek en verzet – wanneer de rechtbank het beu is dat u niet komt opdagen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Voor Pot Pourri II was het een welgekende praktijk: de advocaat heeft zijn zaak niet al te goed voorbereid, komt voor de rechtbank en vraagt uitstel. De rechter weigert dit en advocaat repliceert met een laconieke “OK, dan zijn wij hier weg” waarop hij (samen met c...

LEES MEER

Grondwettelijk Hof acht verplichte verbeurdverklaring middel misdrijf ongrondwettig

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Op 28 februari verlaat S.T. de woning van zijn vaste leverancier van cocaïne. De politie houdt hem vervolgens tegen en vindt een bepaalde hoeveelheid van deze drugs in zijn auto. Wanneer S.T. zich voor deze feiten diende te verantwoorden voor de correctionel...

LEES MEER

Guilty plea

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Potpourri II-wet introduceert de ‘guilty plea’ of de ‘voorafgaande erkenning van schuld’ in ons strafrecht. Deze procedure geeft een verdachte de mogelijkheid om nog voor de procedure ten gronde schuld te bekennen. Het initiatief voor deze procedure kan we...

LEES MEER

Cassatieberoep in strafzaken (II)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het cassatieberoep dient te worden aangetekend binnen de vijftien dagen na de uitspraak en wordt gedaan door het afleggen van een verklaring door de belanghebbende partij op de griffie van het gerecht die de uitspraak heeft gewezen. Deze verklaring dient te word...

LEES MEER

Cassatieberoep in strafzaken (I)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Hof van Cassatie neemt overeenkomstig art. 608 Ger. Wb. kennis van beslissingen in laatste aanleg die voor het Hof worden gebracht wegens een overtreding van de wet of wegens een schending van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen. ...

LEES MEER

Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Herstel in eer en rechten In het eerste deel van dit artikel bespraken we de uitwissing van veroordelingen op basis van artikel 619 SV. Bent u in het verleden echter veroordeeld tot een hogere straf dan een gevangenisstraf van maximum 7 dagen en/of een...

LEES MEER

Uitwissing van veroordelingen en herstel in eer en rechten (deel 1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Uitwissing van veroordelingen Art. 619 van het Belgische Wetboek Strafvordering bepaalt dat "Veroordelingen tot een politiestraf worden uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen van de dag van de definitieve rechterlijke beslissing waarbij zij z...

LEES MEER

Het kantoor in de pers: Mr. Johan Verstraeten op het aardappelproces

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op dinsdag 28 oktober 2014 verdedigde Mr. Verstraeten voor het Hof van Beroep te Gent de beklaagden i.v.m.het ggo-aardappelveld in Wetteren Een greep uit de persberichten: LEES MEER

Schrik van Damiaanplein riskeert 2 jaar cel (deel3)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]In deze zaak werd een maatschappelijke enquête bevolen teneinde na te gaan wat een gepaste straf zou kunnen zijn voor de beklaagde, die vervolgd werd voor verkrachting en verschillende aanrandingen. Mr. Chris Vandebroeck en Barbara Wydooghe traden op voor één va...

LEES MEER

De uitwissing van veroordelingen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Art. 619 van het Wetboek van Strafvordering voorziet dat veroordelingen tot een politiestraf worden uitgewist na een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de dag van de definitieve rechterlijke beslissing. Met politiestraf worden zowel de politiegevangenisstraffe...

LEES MEER

Het kantoor in de pers: ‘Schrik van Damiaanplein’ riskeert twee jaar cel (deel 2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De Correctionele Rechtbank te Leuven heeft op 11/03/2014 een maatschappelijke enquête bevolen in de zaak waarin Mr. Chris Vandebroeck en Barbara Wydooghe optraden voor één van de slachtoffers van een jongeman die verschillende meisjes aangerand heeft. De zaak word...

LEES MEER

Het kantoor in de pers: ‘Schrik van Damiaanplein’ riskeert twee jaar cel

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 11/02/2014 diende een dader van verschillende aanrandingen te Leuven in de periode december 2013 - januari 2014 te verschijnen voor de Correctionele Rechtbank te Leuven. Mr. Chris Vandebroeck en Barbara Wydooghe traden op voor één van de slachtoffers. Lees...

LEES MEER