Werkgevers en werknemers

Ontslag om dringende reden. Klassiek principe, moderne toepassing

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Elke week zou er een artikel kunnen geschreven worden over een nieuwe wet, een nieuw baanbrekend vonnis of arrest, maar naast de vele veranderingen bestaan er ook “klassieke principes” die niet uit het oog mogen verloren worden. Deze principes zijn eveneens onderha...

LEES MEER

Cohousing: samenwonend of niet?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer men recht heeft op een werkloosheidsuitkering, wordt de omvang van deze uitkering afhankelijk gemaakt van de gezinstoestand van de werkloze. Of u al dan niet samenwonend bent speelt aldus mee bij de duur en het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering. ...

LEES MEER

Bescherming van je privacy op je bedrijfscomputer/gsm?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Veel werknemers maken tegenwoordig gebruik van divers bedrijfsmateriaal zoals laptops, gsm’s en wagens. Maar wat als je na je ontslag je bedrijfsmateriaal terug inlevert en er staat nog bezwarend materiaal op? Het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt diende...

LEES MEER

Hoe worden verbrekingsvergoedingen belast?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer de werkgever opteert voor een verbreking van de arbeidsovereenkomst met uitbetaling van een verbrekingsvergoeding, ontvangt de werknemer plots een zeer groot bedrag. Het loon dat de werknemer normaal over verschillende maanden verdiend zou hebben, ontvangt ...

LEES MEER

Gedeeltelijke vrijstelling van belasting van de opzegvergoeding (2)

Onder bepaalde voorwaarden is een deel van uw opzegvergoeding vrijgesteld van belasting. Bent u ten vroegste op 1 januari van dit jaar in kennis gesteld van de opzegging, dan bedraagt het vrijgestelde bedrag maximum 1.290 euro. Werd u in 2013 op de hoogte gebracht van uw ontslag of past het in ee...

LEES MEER

Nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een schuldeiser kan, in bepaalde gevallen, beslag leggen op het loon dat door de werkgever wordt betaald. Om de werknemer en zijn of haar gezin te beschermen, kan evenwel slechts op een beperkt gedeelte beslag gelegd worden. Het "niet voor beslag vatbare gedeelte” ...

LEES MEER

Hoe wordt de verbrekingsvergoeding belast? (1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Wanneer een werknemer ontslagen wordt met de uitbetaling van een verbrekingsvergoeding, ontvangt de werknemer plots een zeer groot bedrag. De vraag stelt zich dan hoe deze som belast zal worden. Bepaalde werknemers hebben de vrees dat de verbrekingsvergoeding bij h...

LEES MEER

Ontslagmotivering: begrip (2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De werknemer heeft het recht om geïnformeerd te worden door zijn werkgever over de concrete redenen die tot zijn ontslag hebben geleid. Het betreft dus de reële motieven  LEES MEER

Ontslagmotivering: toepassingsgebied (1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vanaf 1 april 2014 treedt de CAO nr. 109 in werking dat het recht geeft aan werknemers om de concrete redenen die tot het ontslag hebben geleid te kennen. Met deze CAO wordt het nieuwe begrip "kennelijk onredelijk ontslag” ingeleid (zie hiervoor ontslagmotiverin...

LEES MEER

Het concurrentiebeding bij handelsvertegenwoordigers

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Conform art. 104 Wet op de Arbeidsovereenkomsten wordt het concurrentiebeding voor handelsvertegenwoordigers als onbestaande beschouwd wanneer de handelsvertegenwoordiger een brutoloon van minder dan € 32.886,00 (voor 2014) per jaar verdiend. De geldigheid van h...

LEES MEER

De productiviteitspremie

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Een werkzoekende die een instapopleiding volgt in een onderneming, krijgt bovenop zijn vervangingsinkomen maandelijks een premie voor de productieve arbeid die hij verricht. Deze premie, ‘productiviteitspremie’ genoemd, wordt uitbetaald door de VDAB, die het op ...

LEES MEER

De opname van een exclusiviteitsbeding in de arbeidsovereenkomst

Sommige werkgevers wensen dat hun werknemers uitsluitend voor hen werken en stipuleren daarom in de arbeidsovereenkomst een zgn. exclusiviteitsbeding. Een dergelijk beding komt frequent voor in de reclame- en media-industrie, waarbij de betrokken werknemer bijvoorbeeld uitsluitend voor één TV-zen...

LEES MEER