De 10-jarige aansprakelijkheid...

De 10-jarige aansprakelijkheid binnenkort ook voor aannemers verzekerd

Bij bouwgeschillen spreken we traditioneel over de bouwheer, de architect en de aannemer. De architect is verplicht om zich te verzekeren, wat voor de aannemer evenwel niet het geval is. Bij bouwgeschillen, maakt dit natuurlijk een groot verschil.

Indien er een probleem opduikt waarvoor de aannemer aansprakelijk wordt gesteld, kan dit grote gevolgen hebben. Voor de aannemer die geconfronteerd wordt met een financiële last, hetgeen soms kan leiden tot een faillissement. Maar ook voor de bouwheer die er niet in slaagt om zijn schadevergoeding te recupereren en die dus evenzeer met een financiële (en vaak ook procedurele) kater achterblijft.

Sinds geruime tijd wordt er dan ook gepleit voor een verplichte verzekering voor aannemers. Op de ministerraad van 20 oktober 2016 van de federale regering, werd een wetsontwerp hiervoor voorgelegd.

De bedoeling zou zijn om de aannemer te verplichten een verzekering af te sluiten voor opdrachten tot het bouwen of renoveren van een woning, waarbij de tussenkomst van een architect nodig is. De verzekering zal ook beperkt zijn tot de 10-jarige aansprakelijkheid voor gebreken die de stabiliteit en stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen, alsook waterdichtheidsproblemen die de stabiliteit en stevigheid van het gebouw in het gedrang brengen.

Hoewel sommigen opmerken dat dergelijke verzekering de kostprijs van bouwen zal verhogen, is het ongetwijfeld een goede zaak, die meer bescherming kan bieden aan zowel de bouwheer als de aannemer.