Monthly Archives: 29 april 2009

De verplichtingen van de vruchtgebruiker

Is de langstlevende echtgenoot eveneens gehouden tot borgstelling? De verplichtingen van de vruchtgebruiker worden opgesomd in artikel 600 e.v. B.W. Eén van deze verplichtingen is het opstellen van een inventaris en betalen van een borg. De verplichting van de vruchtgebruiker om bor...

LEES MEER

Het Handelsonderzoek en de knipperlichten

De Rechtbank van Koophandel is er niet enkel om vonnissen uit te spreken, maar houdt zich ook actief bezig met het opsporen van ondernemingen in moeilijkheden. Ze doet dit aan de hand van ‘knipperlichten”, dit zijn indicatoren waaruit kan afgeleid worden dat er mogelijk een (fina...

LEES MEER