Monthly Archives: 26 augustus 2015

Een ongeval met een spoorvoertuig – het begrip motorvoertuig (II)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]De toepassing van de vergoedingsregeling op grond van art. 29bis WAM-wet vereist dat er een motorvoertuig bij het verkeersongeval betrokken is. Een motorvoertuig wordt door art. 1 WAM-wet gedefinieerd als een rij- of voertuig dat bestemd is om zich over de grond...

LEES MEER

Een ongeval met een spoorvoertuig – toepassing van art.29 bis WAM-wet (I)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Art. 29bis WAM-wet bepaalt: "Bij een verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, op de plaatsen bedoeld in artikel 2, § 1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokk...

LEES MEER

Omzetting van vruchtgebruik – Nieuwe waarderingsregels

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vruchtgebruik is het recht om een goed te gebruiken en er de vruchten / opbrengsten van te genieten. Meestal ontstaat een vruchtgebruik na een overlijden, waarbij de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de nalatenschap krijgt, terwijl de kinderen de naakte...

LEES MEER

Kapitalisatie van intresten

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Volgens art. 1154 BW is het toegelaten om rente te kapitaliseren op voorwaarde dat dit vermeld is in een aanmaning of de overeenkomst die hierin voorziet. Verder kan de kapitalisatie enkel voor interesten die ten minste voor een jaar verschuldigd zijn. Art. 1154...

LEES MEER