Archive for 19 december 2016

Kunnen e-mailberichten gebruikt worden in een echtscheidingsprocedure?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 2 De echtgenoot kan vertrouwelijke (liefdes-)brieven (of de moderne versie via e-mails) in de procedure gebruiken om aan te tonen dat verder samenleven onmogelijk is geworden, en dit voor zover deze briefwisseling op regelmatige wijze verkregen wer...

LEES MEER

Cassatieberoep in strafzaken (II)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het cassatieberoep dient te worden aangetekend binnen de vijftien dagen na de uitspraak en wordt gedaan door het afleggen van een verklaring door de belanghebbende partij op de griffie van het gerecht die de uitspraak heeft gewezen. Deze verklaring dient te word...

LEES MEER

...

LEES MEER

...

LEES MEER

...

LEES MEER

...

LEES MEER

...

LEES MEER

...

LEES MEER

...

LEES MEER

Onpartijdigheidsbeginsel geschonden bij dubbel mandaat gemeenteraadslid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Naar aanleiding van de tussenkomst van ons kantoor, werd het RUP21 Pater van Beverweg, zoals werd vastgesteld door gemeente Zemst, bij arrest van 21 juni 2016 van de Raad van State vernietigd. Op 23 januari 2014 had T.D. als gemeenteraadslid het bestreden gemeente...

LEES MEER

Kan men een voorschot vragen in een procedure vereffening en verdeling?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het komt vaak voor dat in het kader van een echtscheiding de vroegere gezinswoning reeds werd verkocht. De opbrengst van de verkoop van de woning blijft evenwel geblokkeerd bij de notaris in afwachting van de volledige vereffening en verdeling. Daar zulke pro...

LEES MEER

Faillissement van JD MANAGEMENT vof

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 06.10.2016 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de vof JD MANAGEMENT, met maatschappelijke zetel te 3360 BIERBEEK, Nieuwstraat 28 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0834.596.512 in faling verklaard. Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als...

LEES MEER