Monthly Archives: 9 januari 2017

Een voorbeeld uit de praktijk in de gemeente Laakdal

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Een voorbeeld uit de praktijk in de gemeente Laakdal.

Onze cliënt wordt gedagvaard voor een onteigening voor een naastgelegen containerpark.
...

LEES MEER

Vonnis Vredegerecht Grimbergen (15-04-2011)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

In een vonnis van de Vrederechter te Grimbergen van 16 maart 2011 besliste de Vrederechter terecht dat een onteigeningsbesluit dat alleen getekend is door één minister onwettig is.

Onmogelijkheid van vaststelling van dubbele afstammingsband voor incestueus verwekt kind doorstaat grondwettigheidstoets niet

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het Grondwettelijk Hof diende zich onlangs uit te spreken over de verenigbaarheid van artikel 325 Burgerlijk Wetboek met het grondwettelijk beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie.   Door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei werd de prejudiciële ...

LEES MEER