Het belang van een nauwkeurig ...

Het belang van een nauwkeurig ingevuld grievenformulier

Het recht op hoger beroep in strafzaken werd grondig hervormd sinds Potpourri II- wetgeving. Hoger beroep in strafzaken dient te worden ingesteld door middel van een zogenaamd “grievenformulier”.

Dit formulier is een verzoekschrift waarbij nauwkeurig de grieven tegen het vonnis in eerste aanleg dienen te worden opgegeven.

De rechtbank zal in graad van beroep enkel oordelen over de grieven die in dit grievenformulier werden opgegeven.

Wat niet werd vermeld op het grievenformulier, zal door de beroepsinstantie niet opnieuw worden behandeld.

Dit wordt onder meer bevestigd in rechtspraak van het Hof van Beroep te Antwerpen op 17 juni 2016.

Het Hof van Beroep Antwerpen oordeelde dat indien er geen procedurele grief werd opgenomen in het grievenformulier, het Hof hier niet over kan oordelen ook al wordt dit argument later in conclusie opgeworpen.

Het is aldus zeer belangrijk bij het instellen van hoger beroep het grievenformulier zo nauwkeurig en volledig mogelijk in te vullen.

Indien u vragen heeft over of advies wenst in te winnen omtrent het aantekenen van hoger beroep in strafzaken, kan u uiteraard steeds contact opnemen met ons kantoor.