De GDPR / AVG: één jaar na d...

De GDPR / AVG: één jaar na de invoering, een stand van zaken.

1 mei 2018: de vanuit Europa aangestuurde en vernieuwde GDPR wetgeving wordt van kracht in België.

28 mei 2019: de Gegevensbeschermingsautoriteit meldt dat zij de eerste financiële boete in België heeft opgelegd.

Een burgemeester verzond verkiezingspropaganda naar bepaalde  e-mailadressen. Niets mis mee, maar …  die e-mailadressen had hij bekomen in het kader van zijn functie en dus mocht hij diezelfde e-mailadressen niet gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze werden verzameld. Deze inbreuk op een van de basisprincipes van de GDPR werd bedacht met een relatief bescheiden boete van € 2.000.

De gegevensbeschermingsautoriteit vond dit toch belangrijk genoeg om er een persbericht aan de wijden, dat je hier kan terugvinden.

De bedoeling is dan ook duidelijk en wordt zelfs openlijk vermeld: er is een nieuw directiecomité aangesteld, er komen meer controles en vooral: “”de gegevensbescherming is een zaak van ons allen.”

In november 2018, dus nauwelijks een half jaar na de invoering van de GDPR, bracht de gegevensbeschermingsautoriteit  een verslag uit over de stand van zaken. Hieruit bleek dat er sinds 25 mei 2018 tot 21 november 2018 al 317 gegevenslekken werden gemeld (13 in 2017), 3.599 informatievragen werden gesteld (2.145 in 2017) , 148 klachten / verzoeken werden ingediend (76 in 2017 en 137 adviesdossiers werden ingediend (44 in 2017).
(bron: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)

Kortom, het aantal “gevallen van GDPR” neemt sterk toe, hetgeen uiteraard niet hoeft te verbazen. Alleen, de boetes bleven achter en dus hebben allicht vele ondernemers het nog wat voor zich uitgeschoven.

De gegevensbeschermingsautoriteit lijkt dus een signaal te geven dat aan deze stand still een einde komt. En,… een signaal mag je niet negeren.

Hoog tijd dus om na te kijken of je onderneming wel compliant is en zo een eventuele controle of boete de pas af te snijden. Als je nog eens wil nalezen waarover dit nu weer allemaal ging, kan je best ons e-book downloaden: “Het waarom en het hoe van de GDPR.” 

Wij zullen je vervolgens graag bijstaan met de concrete uitwerking. Aarzel dus niet om ons te contacteren.