Aanpassing interesten in 2010

Aanpassing interesten in 2010

Via publicatie in BS dd. 15/01/2010 werd de wettelijke interestvoet voor het jaar 2010 verlaagd van 5,5 % naar 3,25 %.

Voor meer informatie over het belang van deze wettelijke interestvoet bij de berekening van uw interesten, verwijzen we graag naar het artikel dat op onze website verscheen op datum van 07/04/2009 m.b.t. het onderscheid tussen de verschillende interesten.

Via publicatie in het Belgisch Staatsblad dd. 01/02/2010 werd meegedeeld dat de interestvoet die wordt bepaald in de wet van 02/08/2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties voor het eerste semester van 2010 behouden blijft op 8 %.

Deze interestvoet kan enkel worden aangewend voor betalingen tot vergoeding van handelstransacties.