Aanpassing wettelijke interest...

Aanpassing wettelijke interestvoet in 2011

Via publicatie in BS dd. 18/01/2011 werd de wettelijke interestvoet voor het jaar 2011 verhoogd van 3,25 % naar 3,75 %.

Voor meer informatie over het belang van deze wettelijke interestvoet bij de berekening van uw interesten, verwijzen we graag naar het artikel dat op onze website verscheen op datum van 07/04/2009 m.b.t. het onderscheid tussen de verschillende interesten.