Aansprakelijkheid notaris bij ...

Aansprakelijkheid notaris bij indienen aangifte van nalatenschap

Bij een overlijden dienen de wettige erfgenamen tijdig een aangifte van nalatenschap in te dienen. Wanneer de aangifte laattijdig wordt ingediend, zal aan de erfgenamen een belastingverhoging worden aangerekend.

Men kan als erfgenaam beroep doen op een notaris om zich te laten bijstaan in het opmaken en het indienen van de aangifte van nalatenschap.

Hierdoor ontstaat er een contract van lastgeving tussen betrokken partijen waarbij de verantwoordelijkheid van de notaris, als betaalde lasthebber, strenger beoordeeld wordt dan bij een kosteloze lastgeving.

Indien aangetoond wordt dat door nalatigheid van de notaris de aangifte van nalatenschap laattijdig werd ingediend, begaat de notaris bijgevolg als lasthebber van de erfgenamen een contractuele fout.

De notaris zal dan ook aansprakelijk kunnen gehouden worden tot vergoeding van de schade (belastingverhoging) die de erfgenamen hebben geleden ingevolge deze laattijdige aangifte.