Aanwezigheid van een advocaat ...

Aanwezigheid van een advocaat bij politieverhoor (deel 2)

In november 2008 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Turkije in de zaak Salduz. In casu had de heer Salduz geen bijstand van een advocaat genoten tijdens een politieverhoor waardoor zijn recht op een eerlijk proces was geschonden.

Dit recht op bijstand van een advocaat tijdens een politieverhoor werd onweerlegbaar bevestigd in de talrijke daaropvolgende Europese arresten.

Aangezien België op vandaag verdachten geen bijstand van een advocaat biedt bij politieverhoor, zorgt dit arrest voor gewichtige implicaties op Belgische bodem.

De arresten van het EHRM genieten immers in België een ‘gezag van de rechterlijke interpretatie’ waardoor deze uitspraken met andere woorden al tot ons nationaal recht behoren.

De minister van Justitie, De Clercq stelt dat hij zich heel bewust is van de waarde en mogelijke implicaties van deze arresten. Alvorens werk te maken van een wetsvoorstel wacht de minister echter nog diverse adviezen af.

Maar nog voor enig wetsvoorstel op tafel lag, volgen de Belgische rechtbanken terecht de Europese Rechtspraak.
Zo oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen op 24.12.2009 geen acht te slaan op de verklaringen afgelegd door de beklaagde zonder de bijstand van een advocaat.

In 17 van de 27 lidstaten van de Europese Unie bestaat nu al een wettelijke basis voor dit recht op bijstand van een advocaat. Het hoeft geen betoog dat België zich binnenkort bij hen zal kunnen voegen.