Aanwezigheid van een advocaat ...

Aanwezigheid van een advocaat bij politieverhoor na vrijheidsberoving verdachte (deel 1)

In eerdere teksten op onze website maakten we reeds melding van het Salduz-Arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (zie onder meer de teksten “aanwezigheid advocaat bij eerste politieverhoor” van 10 augustus 2009, en “aanwezigheid van een advocaat bij politieverhoor (deel 2)” van 5 maart 2010.)
In november 2008 veroordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens Turkije in de zaak Salduz.

In casu had de heer Salduz geen bijstand van een advocaat genoten tijdens een politieverhoor waardoor zijn recht op een eerlijk proces was geschonden.

Dit recht op bijstand van een advocaat tijdens een politieverhoor werd onweerlegbaar bevestigd in de talrijke daaropvolgende Europese arresten.

Inmiddels heeft ook de Belgische wetgever dit recht op bijstand van een advocaat tijdens het eerste politieverhoor erkend in de wet van 13 augustus 2011 (B.S. 5 september 2011).

Vanaf 1 januari 2012 beschikt een verdachte die van zijn vrijheid beroofd is, bij het eerste politieverhoor onder meer over:

Een consultatierecht: met name het recht om 30 minuten te overleggen met zijn advocaat vooraleer hij een verklaring aflegt aan de politie.

Een bijstandsrecht: tijdens het verhoor door de politie blijft de advocaat aanwezig.
Er moet wel worden opgemerkt dat de advocaat volgens de huidige Belgische wetgeving niet mag tussenkomen tijdens het verhoor en slechts éénmalig een bijkomend vertrouwelijk overleg van 15 minuten kan vragen.

Er is voorlopig nog geen recht op bijstand bij latere politieverhoren.
Men kan zich de vraag stellen of de Belgische wetgeving hiermee voldoet aan de Rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

De Orde van Vlaamse Balies stapte alvast op 5 maart 2012 naar het Grondwettelijk Hof met het oog op de vernietiging van de Salduz-wet wegens strijdigheid met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.