Aanwezigheid van een advocaat ...

Aanwezigheid van een advocaat bij politieverhoor zonder vrijheidsberoving verdachte (deel 2)

In onze vorige artikel “Aanwezigheid van een advocaat bij politieverhoor na vrijheidsberoving verdachte (deel 1)” wezen we reeds op het recht tot bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor voor een verdachte die van zijn vrijheid is beroofd op basis van de wet van 13 augustus 2011.
Verdachten die niet officieel aangehouden zijn, hebben wettelijk gezien geen recht op bijstand van hun advocaat bij het eerste verhoor.

Indien u een uitnodiging tot verhoor van de politie ontvangt, maar niet bent aangehouden, is het aangeraden om voorafgaand aan het verhoor zelf uw advocaat te raadplegen om het verhoor voor te bereiden.

Uw advocaat mag dan wel niet aanwezig zijn tijdens het verhoor door de politie maar kan tijdens een voorafgaand overleg wel het dossier met u doornemen en u wijzen op uw rechten gedurende het verhoor.

Bent u niet aangehouden en werd u niet schriftelijk uitgenodigd voor een verhoor, mag u verzoeken het verhoor eenmalig uit te stellen om u toe te laten een advocaat te raadplegen om het verhoor voor te bereiden.

De advocaten van dit kantoor zijn steeds bereid u grondig te informeren omtrent uw rechten van verdediging gedurende dit verhoor en om samen met u uw verhoor voor te bereiden, en uw verdediging te organiseren. Een advocaat, beter vroeg dan laat!

De Orde van Vlaamse Balies stapte op 5 maart 2012 naar het Grondwettelijk Hof met het oog op de vernietiging van de Salduz-wet wegens strijdigheid met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.