Advocaten-leuven.be informeert...

Advocaten-leuven.be informeert: bemiddeling een andere manier om geschillen op te lossen

Art. 444 lid 2 Gerechtelijk Wetboek zegt het volgende over advocaten:

“Zij informeren de rechtszoekende over de mogelijkheid tot bemiddeling, verzoening en elke andere vorm van minnelijke oplossing van geschillen. Indien zij van mening zijn dat een minnelijke oplossing van het geschil overwogen kan worden, trachten zij die in de mate van het mogelijke te bevorderen.”

In essentie zegt dit artikel dus dat de advocaat zijn cliënten moet inlichten over het bestaan van “andere  manieren” om een geschil op te lossen. Bij deze voldoen we graag aan die “verplichting”.

Uiteraard zullen wij als advocaat in eerste instantie trachten om door onderhandelingen met de wederpartij tot een oplossing te komen. Soms is dit niet echter mogelijk en is er nood aan een buitenstaander die boven de partijen staat.

Een voor de hand liggende keuze is dan de rechter. Een rechter moet evenwel beslissen op basis van de wet en vaak blijft minstens één partij ontevreden achter.

Een andere, steeds populairder wordende keuze, bestaat erin om het geschil voor te leggen aan de erkende bemiddelaar. Het gaat dan niet om een rechter, maar wel om een professional die een specifieke opleiding heeft genoten en die er moet voor zorgen dat beide partijen met een tevreden gevoel het geschil oplossen. Een win-win situatie dus.

Mr. Jan De Rieck is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en kan u steeds meer informatie geven over dit onderwerp. U kan hieromtrent contact opnemen met ons kantoor op 016 30 14 40 of info@advocaten-leuven.be