Advocaten-leuven.be informeert...

Advocaten-leuven.be informeert: de erkende bemiddeling; hoe verloopt dat?

Je kan quasi elk geschil ook oplossen door het voor te leggen aan een erkend bemiddelaar. Dit is een alternatieve manier van geschillenoplossing, die  door de partijen zelf kan gekozen worden of zelfs kan opgestart worden nadat er reeds een procedure voor de rechtbank is opgestart.

De procedure start met het ondertekenen van een bemiddelingsprotocol. Hierin worden de spelregels vastgelegd, waaraan éénieder zich te houden heeft. Het is een belangrijk document dat gewoonlijk door de erkende bemiddelaar uitvoerig wordt toegelicht.

De bemiddelaar luistert dan naar de standpunten van de betrokkenen. Dit is het ogenblik voor de betrokkenen om het hart te luchten, de bemiddelaar zorgt ervoor dat het niet uit de hand loopt. Overigens, het is niet de bedoeling om de andere te overtuigen, wel om te luisteren naar de andere en minstens te begrijpen waarom die een bepaald standpunt inneemt.

Door vragen te stellen, gaat de bemiddelaar op zoek naar de belangen van de betrokkenen. Welke belangen zijn tegenstrijdig, maar ook welke belangen zijn gelijklopend en welke belangen maken voor de andere eigenlijk niet veel uit. Een moeilijke oefening, maar soms met verrassende resultaten.

Op basis van deze belangen gaan de bemiddelaar en partijen op zoek naar oplossingen. Hier kan men creatief zijn, want je kan oplossingen bedenken die volgens de letter van de wet niet mogelijk zijn of die een rechter alleszins niet kan uitspreken.

Tenslotte, komt er idealiter een bemiddelingsakkoord. Dit is een uitgeschreven akkoord, waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden en dat een einde stelt aan het geschil of tenminste aan een deel van het geschil. Het bemiddelingsakkoord is niet vrijblijvend. Het heeft de kracht van een contract, dat kan bekrachtigd worden door de rechtbank.

Overigens, het geschil voorleggen aan een erkende bemiddelaar, betekent niet dat je geen advocaat meer nodig hebt. We schreven hierover in een eerdere post, die je hier vindt.

Mr. Jan De Rieck is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en kan u steeds meer informatie geven over dit onderwerp. U kan hieromtrent contact opnemen met ons kantoor op 016 30 14 40 of info@advocaten-leuven.be