Advocaten-leuven legt uit: sta...

Advocaten-leuven legt uit: stalking of belaging

Wat is belaging?

Belaging is de juridische term voor stalking.

Het misdrijf wordt strafbaar gesteld in artikel 442bis van het Strafwetboek.

Volgens dat artikel is er sprake van belaging wanneer een persoon wist of had moeten weten dat hij door zijn gedraging de rust van een bepaalde persoon ernstig verstoort.

In het algemeen kan belaging omschreven worden als het lastigvallen van een persoon op een wijze die voor de betrokkene overlast meebrengt. De overlast kan op heel wat verschillende manieren veroorzaakt worden: via telefonische oproepen, sms’en, sociale media, het inspreken van voicemails, opduiken aan iemands woning,…

Welke straffen staan er op het misdrijf?

De belager riskeert een gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en een geldboete van 50 euro tot 300 euro of één van die straffen alleen. Let op, een strafrechtelijke geldboete dient steeds vermeerderd te worden met 70 opdeciemen (x 8), zodat de boete kan oplopen tot 2.400 euro.

Worden de feiten gepleegd ten aanzien van een kwetsbaar persoon (ingevolge leeftijd, zwangerschap of ziekte) en was de dader op de hoogte van deze kwetsbare toestand dan worden voormelde minimumstraffen verdubbeld.

Objectieve beoordeling

Wanneer wordt ongepast gedrag strafbaar? Dat is de vraag waarover de rechtbank zich zal moeten buigen wanneer een dossier van belaging voorligt.

De rechtbank zal daarbij steeds nagaan of de berokkende overlast objectief als een ernstige verstoring van iemands rust kan worden aangevoeld.

Geen klachtmisdrijf

Sinds 2016 vormt belaging niet langer een klachtmisdrijf. Dit betekent dat het openbaar ministerie verdachten van belaging kan vervolgen zelfs wanneer er geen klacht werd ingediend door het slachtoffer.

Niettemin raden wij slachtoffers van belaging aan om telkens wanneer men wordt lastiggevallen en in zijn/haar rust wordt verstoord hiervan aangifte te doen bij de politie en klacht neer te leggen. Op die manier zal het in een eventuele latere procedure gemakkelijker zijn om de impact van de feiten aan te tonen en een (morele) schadevergoeding te vorderen.

Belaging is een ernstig misdrijf. In het strafwetboek staan er zware straffen op voor de dader en voor het slachtoffer kunnen deze gedragingen zeer angstaanjagend zijn.

Daarom is het zowel voor het slachtoffer als voor de verdachte van belang om zich door een raadsman te laten bijstaan.