Alimentatie – Familiever...

Alimentatie – Familieverlating

Indien men definitief veroordeeld werd tot het betalen van een onderhoudsbijdrage hetzij voor de kinderen, hetzij voor de echtgenoot kan men bij gebreke aan vrijwillige betaling gedurende meer dan twee maanden strafrechtelijk vervolgd worden.

Zulks betekent dat de onderhoudsplichtige kan gedagvaard worden – door het parket of door de onderhoudsgerechtigde – voor de correctionele rechtbank en vervolgens kan veroordeeld worden.

Ingevolge artikel 391bis Strafwetboek wordt hij gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van 1,24 € tot 12,39 € of met een van die straffen alleen, onverminderd de toepassing van strengere straffen indien daartoe grond bestaat.

Tegelijkertijd kan uiteraard de onderhoudsgerechtigde het definitieve vonnis laten uitvoeren (na bv. loonbeslag) via een gerechtsdeurwaarder of via de Dienst voor Alimentatievorderingen teneinde de achterstallige onderhoudsgelden te bekomen.