Alimentatie voor kinderen : bu...

Alimentatie voor kinderen : buitengewone kosten – inhoud

Naast het betalen van een maandelijkse onderhoudsbijdrage voor de kinderen komen de gescheiden ouders vaak overeen dat zij daarnaast elk (volgens een bepaalde verdeelsleutel) zullen bijdragen in de buitengewone kosten van de kinderen.

Het is evenzeer mogelijk dat de rechtbank – op verzoek van één van beide ouders – de ouders veroordeelt tot het betalen van een bijdrage in deze buitengewone kosten.

Teneinde oeverloze discussies te vermijden is het aangewezen dat men op zeer gedetailleerde wijze definieert wat men exact onder ‘buitengewone kosten’ verstaat. Vaak dienen we evenwel vast te stellen dat buitengewone kosten niet of onvoldoende gespecificeerd worden.

Er bestaat dan ook diverse rechtspraak die elk volgens hun eigen interpretatie de buitengewone kosten definiëren. Men kan afleiden dat meestal als ‘buitengewoon’ worden aanvaard :

 • Buitengewone medische kosten (voor zover zij niet gedekt zijn door de mutualiteit of verzekering) : hospitalitatiekosten, chirurgische ingrepen, bijzondere medische behandelingen (orthodontie, logopedie, kinesitherapie, opthalmologie, psychologie, psychiatrie, orthopedie, enz).
  Regelmatige bezoeken aan huisarts en tandarts komen niet in aanmerking.
 • Buitengewone schoolkosten : schooluitgaven m.b.t. meerdaagse schoolreizen, inschrijvingsgeld, internaatskosten, kot, kosten van hogere studies, bijzondere opleidingen, leerboeken, studiemateriaal en schoolkledij, trein- of schoolabonnementen.
  Kosten van middagmaaltijden en zwemlessen hebben geen bijzonder karakter.
 • Naschoolse kosten : sportkampen, taalkampen, lid en inschrijvingsgeld van sportclubs en dansschool, specifieke sportkledij, kosten muziek- en sportmateriaal.Ingevolge de nieuwe wet van 19/03/2010 aangaande de objectivering van onderhoudsgelden wordt thans een definitie gegeven van zowel de ‘gewone’ kosten van het kind als de ‘buitengewone’ kosten :

  De gewone kosten zijn “alle gebruikelijke kosten m.b.t. het dagelijks onderhoud van het kind.”

  Onder buitengewone kosten wordt verstaan “de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijk budget voor het dagelijks onderhoud van het kind dat desgevallend als basis diende voor de vaststelling van de onderhoudsbijdragen, overschrijden.”