Alimentatie voor kinderen R...

Alimentatie voor kinderen – kindrekening

Voornamelijk bij gelijkmatig verdeeld verblijf van de kinderen bij beide ouders (de zgn. week-weekregeling of bilocatieregeling) maken de ouders gebruik van een kindrekening, of nog kinderrekening.

Zulke kindrekening is een rekening waarop door beide ouders – eventueel bijkomend naast de kinderbijslag – periodiek (meestal maandelijks) een bepaald overeengekomen bedrag wordt gestort voor betaling van de uitgaven voor de kinderen, zoals schoolrekeningen, kledij, medische kosten.

Elke ouder zal dan met deze rekening deze kosten kunnen betalen, zodat het hetzij een rekening betreft hetzij op naam van beide ouders, hetzij op naam van één van beide ouders met volmacht voor de andere ouder.

Uiteraard vereist zulke kindrekening van de gescheiden ouders enig vertrouwen en is het aan te raden dat de ouders elkaar op de hoogte houden van de gedane betalingen via facturen e.d. teneinde discussies uit te sluiten.

Ingevolge de nieuwe wet van 19/03/2010 aangaande de objectivering van onderhoudsgelden kan ook de rechter thans op vraag van één van de ouders de partijen verplichten een rekening te openen, die bestemd wordt tot betaling van de onderhoudsbijdragen.

Deze kindrekening dient te worden geopend op naam van beide ouders en niet op naam van het kind.

Deze bepaling van de wet van 19/03/2010 zal van toepassing zijn op nieuwe vorderingen ingeleid vanaf 01/08/2010.