Wat als er na de echtscheiding...

Wat als er na de echtscheiding nog gemeenschappelijke kosten worden betaald door één van de echtgenoten?

Nadat echtgenoten uit elkaar gaan en een echtscheidingsprocedure opstarten, moet de gemeenschap/onverdeeldheid die tussen de echtgenoten bestaat nog vereffend en verdeeld worden.

Zo zal een onroerend goed dat de echtgenoten samen in eigendom hebben eventueel verkocht moeten worden en zal de inboedel verdeeld moeten worden.

Tegelijkertijd dient tevens een regeling getroffen te worden voor de (gemeenschappelijke) kosten die één van de echtgenoten alleen heeft betaald.

Meer in het bijzonder kunnen enkel die kosten verrekend worden die door één van de echtgenoten werden betaald ná datum van ontbinding van het huwelijk, zijnde de datum waarop de echtscheidingsprocedure werd gestart via verzoekschrift of dagvaarding.

Bovendien komen enkel de kosten met betrekking tot de eigendomslasten van een onverdeeld onroerend goed in aanmerking voor verrekening.

De kosten die betrekking hebben op nutsvoorzieningen van de voormalige onverdeelde gezinswoning komen daarentegen niet ten laste van de eigenaars/ex-echtgenoten en vallen enkel ten laste van de gebruiker. Deze kosten komen aldus niet in aanmerking voor verrekening.

Uiteraard dienen de kosten van de nutsvoorzieningen door beide partijen betaald te worden voor de periode dat partijen nog samenwoonden ….

Op te merken valt dat de kosten waarvan één van de echtgenoten de verrekening vraagt, tevens dienen gestaafd te worden met de nodige effectieve betalingsbewijzen.

Voor verdere vragen hierover kan u steeds contact opnemen met ons kantoor via info@advocaten-leuven.be of 016/30 14 40.