Art.150 van de Grondwet: Assis...

Art.150 van de Grondwet: Assisen voor politieke- en drukpersmisdrijven

Art.150 van de Grondwet bepaalt :
de jury wordt ingesteld voor alle criminele zaken, alsmede voor politieke- en drukpersmisdrijven, behoudens voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn”.

Het is algemeen gekend dat het hof van assisen bevoegd is voor wat men omschrijft als criminele zaken. In de media wordt vaak bericht over moord en de rechtspraak hieromtrent van het hof van assisen.
Minder bekend is dat het hof van assisen ook bevoegd is voor politieke misdrijven en drukpersmisdrijven.

Drukpersmisdrijven:
Vanuit de redenering dat het publiek via een assisenjury beter dan een professionele rechter kan oordelen over de pers werd deze bevoegdheid in de grondwet ingeschreven.

Op die manier dient de magistratuur het niet op te nemen tegen een persorgaan. Van die oorspronkelijke bedoeling blijft vandaag niet zoveel meer over.

Desalniettemin bestaat dit artikel nog steeds. Recent werd het actueel wanneer een politicus klacht neerlegt wegens laster en eerroof naar aanleiding van een artikel in een krant of een weekblad. Dit dient inderdaad beschouwd te worden als een beweerdelijk drukpersmisdrijf. De grondwet voorziet dat in dergelijk geval de zaak enkel kan behandeld worden door het Hof van Assisen.

De facto wordt in dergelijke zaken niet vervolgd door het Hof van Assisen gezien een dergelijke zaak zeer veel werklast met zich meebrengt.

Dit betekent dan ook dat wanneer men een klacht indient wegens laster en eerroof omtrent wat er in een krant of weekblad verschijnt deze klacht proforma gebeurt en er geen effectieve rechtsvervolging komt. De persoon die de klacht indient dient dit te beseffen.

Wat wel mogelijk is is dat de betrokken persoon een burgerlijke procedure start om schadevergoeding te bekomen op basis van art.1382 en dit voor een burgerlijke rechtbank.
In principe is de Rechtbank van Eerste Aanleg hiervoor bevoegd. In dat geval zal moeten aangetoond worden dat er een fout, schade en oorzakelijk verband tussen fout en schade is gebeurd in het kader van wat in de krant of weekblad is geschreven.

Zoals in art.150 hier bovenaan aangeduid is er een uitzondering met betrekking tot drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie ingegeven zijn.