Auditeur Raad van State: milie...

Auditeur Raad van State: milieuvergunning asfaltbetoncentrale onwettig

Op datum van 19 maart 2007 had de Vlaamse Minister van Leefmilieu een milieuvergunning verleend aan de bvba Verhaeren Beton en Asfalt voor een asfaltcentrale te Grimbergen.

Voor een omwonende werd door ons kantoor bij verzoekschrift bij de Raad van State de nietigverklaring van de milieuvergunning gevorderd.

De Auditeur van de Raad van State heeft een verslag opgemaakt waarbij de verschillende beroepen van omwonenden werden samengevoegd;

In zijn verslag stelt de Auditeur dat het eerste middel van onze verzoekende partij gegrond is.

Het bedrijf is gelegen in een gebied voor watergebonden bedrijven.

Conform art. 21 van de aanvullende bestemmingsvoorschriften van het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse kan pas een nieuwe vergunning worden verleend nadat de overheid het gebied heeft ingericht.

Er werd voor dit gebied geen BPA opgesteld.

Er kon dan ook niet beslist worden tot de stedenbouwkundige verenigbaarheid zonder schending van het gewestplan en de aanvullende voorschriften.