Auditeur Raad van State: RUP P...

Auditeur Raad van State: RUP Parkveld nietig

De Auditeur van de Raad van State adviseert dat het RUP Parkveld nietig moet worden verklaard.

Diverse buurtbewoners zowel van de Geldenaaksebaan, Vinkenbosstraat als Milseweg protesteerden tegen het Parkveld dat in Haasrode een gebied van 15 ha omvormt van agrarisch gebied naar bedrijvenzone en een nieuwe verkaveling aan de Vinkenbosstraat/Milseweg.

Zij deden beroep op ons kantoor voor het aanvechten hiervan bij de Raad van State.

De Auditeur van de Raad van State adviseert nu dat het RUP onwettig is, op basis van het eerste van de negen ingeroepen middelen.

Hierin stellen de buurtbewoners dat het RUP niet kan omdat er nog geen afbakening is gebeurd van het regionaal stedelijk gebied. Met andere woorden, men is hier overgegaan tot het omvormen naar bedrijventerrein zonder dat er voorafgaand op gewestelijk niveau door een RUP een afbakening is gebeurd.

Er valt nog te melden dat in het verleden (jaren ‘90) reeds werd geprobeerd door de stad Leuven om het Parkveld om te vormen tot een regionaal bedrijventerrein.

De Raad van State schorste in 1996 reeds een eerste keer de gewestplanwijziging.

Nadien werd een nieuw besluit genomen, doch hier volgde een tweede schorsing door de Raad van State bij arrest van 9 februari 2000.

Ten slotte vernietigde de Raad van State dit bij arrest van 7 mei 2002.

Ook toen protesteerden buurtbewoners door middel van ons kantoor.