By : Veerle Eyben

Vrederechter weigert onteigening (2)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 29 juni 2011 wees de Vrederechter van Grimbergen andermaal een vordering tot onteigening van de gemeente Zemst af. Dit is de vierde maal op korte tijd, in een onteigening van de gemeente Zemst. In casu betrof het een onteigening in het kader van het RUP We...

Read More

Vrederechter weigert onteigening (1)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Op 29 juni 2011 wees de Vrederechter van Grimbergen andermaal een vordering tot onteigening van de gemeente Zemst af. Dit is de vierde maal op korte tijd, in een onteigening van de gemeente Zemst. In casu betrof het een onteigening in het kader van het RUP We...

Read More

De Belgen en hun rechten: de Belgische Grondwet

In de artikelen 8 t.e.m. 32 worden de fundamentele rechten van de Belgen omschreven in de Belgische Grondwet. Deze zijn vaak niet echt goed gekend. Van sommige is niet geweten of ze effectief in de Grondwet staan. Het is nochtans belangrijk om deze fundamentele regels van de Belgische Grond...

Read More

Onteigening: vonnis Rechtbank Eerste Aanleg Oudenaarde in graad van beroep

Ter informatie kunnen wij u meedelen dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde een belangrijk principieel vonnis in graad van beroep heeft geveld. Het betreft de bevoegdheid van de Minister die een machtiging verleent tot onteigening. Het principe zoals voorzien in artikel 22 van het bi...

Read More

Faillissement BELISIUM bvba

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 2 februari 2017 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de bvba BELISIUM, waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Esperantolaan 12 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0875.219.320, in faling verklaard. Mr. Jan De Rieck werd aangesteld ...

Read More

Faillissement DE BOUWADVISEURS bvba

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 2 februari 2017 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de bvba DE BOUWADVISEURS, waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Esperantolaan 11/4 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0823.252.361, in faling verklaard. Mr. Jan De Rieck werd...

Read More

Faillissement NOIKES BV GROUP gcv

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 2 februari 2017 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de gcv NOIKES BV GROUP, waarvan de zetel gevestigd is te 3210 Lubbeek, Bollenberg 31 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0630.755.069, in faling verklaard. Mr. Jan De Rieck werd aange...

Read More

Faillissement VANDERMEULEN KRISTIAAN

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 2 februari 2017 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd VANDERMEULEN KRISTIAAN, wonende te 3300 Tienen, Molenstraat 9 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0777.000.484, in faling verklaard. Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator. Indi...

Read More

Faillissement BEGRAFENISSEN MERTENS – CASTELEIN PAUL vof

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 9 februari 2017 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de vof BEGRAFENISSEN MERTENS - CASTELEIN PAUL, waarvan de zetel gevestigd is te 3360 Bierbeek, Pellenbergstraat 9 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0862.188.557, in faling verklaard. ...

Read More

Kunnen e-mailberichten gebruikt worden in een echtscheidingsprocedure?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 2 De echtgenoot kan vertrouwelijke (liefdes-)brieven (of de moderne versie via e-mails) in de procedure gebruiken om aan te tonen dat verder samenleven onmogelijk is geworden, en dit voor zover deze briefwisseling op regelmatige wijze verkregen wer...

Read More

Cassatieberoep in strafzaken (II)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het cassatieberoep dient te worden aangetekend binnen de vijftien dagen na de uitspraak en wordt gedaan door het afleggen van een verklaring door de belanghebbende partij op de griffie van het gerecht die de uitspraak heeft gewezen. Deze verklaring dient te word...

Read More

Onpartijdigheidsbeginsel geschonden bij dubbel mandaat gemeenteraadslid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Naar aanleiding van de tussenkomst van ons kantoor, werd het RUP21 Pater van Beverweg, zoals werd vastgesteld door gemeente Zemst, bij arrest van 21 juni 2016 van de Raad van State vernietigd. Op 23 januari 2014 had T.D. als gemeenteraadslid het bestreden gemeente...

Read More