By : Veerle Eyben

Faillissement BELISIUM bvba

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 2 februari 2017 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de bvba BELISIUM, waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Esperantolaan 12 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0875.219.320, in faling verklaard. Mr. Jan De Rieck werd aangesteld ...

Read More

Faillissement DE BOUWADVISEURS bvba

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 2 februari 2017 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de bvba DE BOUWADVISEURS, waarvan de zetel gevestigd is te 3300 Tienen, Esperantolaan 11/4 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0823.252.361, in faling verklaard. Mr. Jan De Rieck werd...

Read More

Faillissement NOIKES BV GROUP gcv

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 2 februari 2017 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de gcv NOIKES BV GROUP, waarvan de zetel gevestigd is te 3210 Lubbeek, Bollenberg 31 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0630.755.069, in faling verklaard. Mr. Jan De Rieck werd aange...

Read More

Faillissement VANDERMEULEN KRISTIAAN

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 2 februari 2017 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd VANDERMEULEN KRISTIAAN, wonende te 3300 Tienen, Molenstraat 9 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0777.000.484, in faling verklaard. Mr. Jan De Rieck werd aangesteld als curator. Indi...

Read More

Faillissement BEGRAFENISSEN MERTENS – CASTELEIN PAUL vof

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Bij vonnis van 9 februari 2017 van de rechtbank van koophandel te Leuven werd de vof BEGRAFENISSEN MERTENS - CASTELEIN PAUL, waarvan de zetel gevestigd is te 3360 Bierbeek, Pellenbergstraat 9 en ingeschreven onder het KBO-nummer 0862.188.557, in faling verklaard. ...

Read More

Kunnen e-mailberichten gebruikt worden in een echtscheidingsprocedure?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Deel 2 De echtgenoot kan vertrouwelijke (liefdes-)brieven (of de moderne versie via e-mails) in de procedure gebruiken om aan te tonen dat verder samenleven onmogelijk is geworden, en dit voor zover deze briefwisseling op regelmatige wijze verkregen wer...

Read More

Cassatieberoep in strafzaken (II)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het cassatieberoep dient te worden aangetekend binnen de vijftien dagen na de uitspraak en wordt gedaan door het afleggen van een verklaring door de belanghebbende partij op de griffie van het gerecht die de uitspraak heeft gewezen. Deze verklaring dient te word...

Read More

Onpartijdigheidsbeginsel geschonden bij dubbel mandaat gemeenteraadslid

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Naar aanleiding van de tussenkomst van ons kantoor, werd het RUP21 Pater van Beverweg, zoals werd vastgesteld door gemeente Zemst, bij arrest van 21 juni 2016 van de Raad van State vernietigd. Op 23 januari 2014 had T.D. als gemeenteraadslid het bestreden gemeente...

Read More

Kan men een voorschot vragen in een procedure vereffening en verdeling?

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Het komt vaak voor dat in het kader van een echtscheiding de vroegere gezinswoning reeds werd verkocht. De opbrengst van de verkoop van de woning blijft evenwel geblokkeerd bij de notaris in afwachting van de volledige vereffening en verdeling. Daar zulke pro...

Read More

Onteigening Bertem Huldenberg N253

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Eens te meer is gebleken dat de onteigeningen die gebeurd zijn voor de heraanleg van de weg N253 totaal onnodig waren. Al te vaak wordt de wetgeving inzake onteigening verkeerd toegepast met alle rampzalige gevolgen vandien: mensen geraken hun huis kwijt dat ook e...

Read More

Omzetting van vruchtgebruik – Nieuwe waarderingsregels

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Vruchtgebruik is het recht om een goed te gebruiken en er de vruchten / opbrengsten van te genieten. Meestal ontstaat een vruchtgebruik na een overlijden, waarbij de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik op de nalatenschap krijgt, terwijl de kinderen de naakte...

Read More

Kapitalisatie van intresten

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Volgens art. 1154 BW is het toegelaten om rente te kapitaliseren op voorwaarde dat dit vermeld is in een aanmaning of de overeenkomst die hierin voorziet. Verder kan de kapitalisatie enkel voor interesten die ten minste voor een jaar verschuldigd zijn. Art. 1154...

Read More