Bemiddeling in strafzaken

Bemiddeling in strafzaken

Misschien hebt u er al eens van gehoord maar wat is bemiddeling in strafzaken juist?
Deze vorm van bemiddeling heeft als doel om de communicatie tussen slachtoffer en dader op gang te brengen.
Partijen regelen het geschil dus zonder tussenkomst van een rechter. Basisvoorwaarde van de bemiddeling in strafzaken is dat de schade die het slachtoffer heeft geleden (materieel of moreel) wordt hersteld.
Bemiddeling in strafzaken kan door de Procureur des Konings worden voorgesteld voor feiten waarvoor er anders maximum een gevangenisstraf van twee jaar zou worden gevorderd. Tevens is het vereist dat de dader meerderjarig is en partijen vrijwillig instemmen met de bemiddeling en actief meewerken.
Als de bemiddeling slaagt, gaat het over een win-win situatie.

Enerzijds ziet het slachtoffer zijn schade op een snelle manier hersteld en anderzijds vervalt voor de dader de strafvordering als hij de voorgestelde maatregelen naleeft.

Bij bemiddeling in strafzaken speelt de justitieassistent een centrale rol. Hij zal trachten om het bemiddelingsproces tussen slachtoffer en dader op gang te brengen. De justitieassistent bekijkt de feiten en hun gevolgen en informeert naar de verwachtingen van de partijen.
De Procureur des Konings heeft de mogelijkheid om bijkomende maatregelen aan de dader voor te stellen en de justitieassistent bekijkt dan met de dader of deze maatregelen haalbaar zijn.
Als er een overeenkomst tussen slachtoffer en dader wordt bereikt dan organiseert de Procureur des Konings een bemiddelingszitting waarop de partijen een proces-verbaal met daarin de concrete afspraken komen tekenen.
Als er geen overeenkomst wordt bereikt, dan beslist de Procureur des Konings wat er verder met het dossier zal gebeuren.