Bemiddeling: de oplossing voor...

Bemiddeling: de oplossing voor uw geschil met een nieuwe deontologische code: deel 2.

Eerder legden we reeds uit dat bemiddeling een georganiseerde manier is om tot een win-win oplossing te komen die door de partijen zelf wordt gedragen. Geen door een rechter opgelegd verdict, maar een oplossing waar alle partijen kunnen mee leven. Zie ondermeer onze bijdrage hier.

Let wel, bemiddeling is niet eenvoudig en verloopt volgens strikte en duidelijke afspraken. De rol van de erkende bemiddelaar is hierbij heel belangrijk.

Op 29 april 2021 werd een nieuwe deontologische code voor de erkende bemiddelaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hierin wordt vastgelegd hoe een erkend bemiddelaar zich moet gedragen. In deze tekst bespreken we het onderdeel “ de eerste contacten”.

2 principes worden uitgelegd.

1. De erkende bemiddelaar zal er op toezien dat hij slechts de informatie verzamelt die noodzakelijk is om een algemeen beeld van het geschil te krijgen en hij zal nagaan of het wel relevant is om de bemiddeling aan te vatten.

Inderdaad, de bemiddelaar is geen rechter die vonnis moet (!) uitspreken. De bemiddelaar zal nagaan of partijen met de juiste intentie naar de bemiddeling komen en hij moet zich daarvoor niet inwerken in elk detail van de (soms erg lange) voorgeschiedenis.

De bemiddelaar die door één kant wordt gevraagd om als erkend bemiddelaar op te treden, zal er over waken dat de andere partij(en) dit weten en akkoord zin met zijn aanstelling. De bemiddelaar moet immers niet alleen neutraal zijn, hij moet ook neutraal overkomen.

2. De erkende bemiddelaar zal de partijen er ook op wijzen dat zij zich kunnen laten bijstaan door een raadgever, zoals een advocaat. Hij mag zich hiertegen niet verzetten en indien hij liever niet heeft dat de partijen zich laten bijstaan, moet hij de opdracht weigeren.

Het is reeds gesteld: bemiddeling is niet eenvoudig en verloopt volgens strikte afspraken. Het is dan ook belangrijk dat u zich laat bijstaan en dat diegene die u bijstaat weet waar het in bemiddeling om draait.

In ons kantoor zijn er advocaten-erkende bemiddelaars. Wij kunnen in dus bijstaan als erkend bemiddelaar of als advocaat in een bemiddelingsprocedure. Het zijn twee aparte rollen die wij beheersen.

U kan ons steeds contacteren over dit onderwerp: 016 30 14 40 of info@advocaten-leuven.be