Bemiddeling: de oplossing voor...

Bemiddeling: de oplossing voor uw geschil met een nieuwe deontologische code.

Ons kantoor en onze advocaten zijn er om uw geschil op te lossen. Dat kan op de gekende manier via de rechtbank, maar evengoed en soms zelfs efficiënter via de erkende bemiddelaar.

Over het verschil in aanpak tussen de procedure voor de rechtbank en de procedure via bemiddeling, schreven we eerder al een bijdrage. U kan die nalezen via deze link.

Op 29 april 2021 werd een nieuwe deontologische code voor de erkende bemiddelaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Daarin worden een aantal principes  vastgelegd die ons veel kunnen leren over de eigenschappen van de erkende bemiddelaar en de manier waarop hij of zij werkt.

Voor wie is de deontologische code bestemd?

In eerste instantie is het belangrijk te weten dat elke erkende bemiddelaar aan deze deontologische code is onderworpen en dat hij of zij er niet mag van afwijken.

Om “erkend” te zijn in de zin van de wet, moet je een specifieke opleiding gevolgd hebben, geslaagd zijn in de test en je  ook nadien permanent bijscholen. Het vergt dus wel wat inspanning om erkend bemiddelaar te worden en te blijven, waarbij je dan ook nog eens onderworpen bent  aan de deontologische code.

Wat is het doel van de deontologische code?

De tekst zegt het zelf: de bedoeling is het publiek te beschermen enerzijds en de kwaliteit van hetgeen een erkend bemiddelaar doet, te garanderen. De deontologische code wil dus een standaard of een kwaliteitslabel zijn voor eenieder die zich erkend bemiddelaar noemt.
De erkend bemiddelaar mag verder geen daden stellen die “de waardigheid en de integriteit” van het beroep in gevaar kunnen brengen.

In essentie: een erkend bemiddelaar moet kwaliteit en professionaliteit leveren.
Hoe dat in de praktijk en in de procedure wordt omgezet, is voor een volgende bijdrage.

Voor concrete  vragen over bemiddeling binnen of buiten een gerechtelijke procedure, kan u ons steeds contacteren.

Het kantoor heeft twee erkende bemiddelaars in burgerlijke en handelszaken.