Ben je als nieuwe eigenaar geb...

Ben je als nieuwe eigenaar gebonden door een beslissing van de algemene vergadering bij appartementsmede-eigendom?

In geval van eigendomsoverdracht van een privatieve kavel bij appartementsmede-eigendom dient de notaris conform art. 577-11 B.W. een aantal documenten op te vragen bij de syndicus.

Het betreft ondermeer een staat van ‘ de kosten van uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering voor de datum van de overdracht heeft besloten, maar waarvan de betaling pas nadien opeisbaar wordt’.

De notaris stelt aan de hand van deze documenten de nieuwe eigenaar op de hoogte van de te verwachten kosten en uit te voeren werken.

Deze kennisgave volstaat om als nieuwe eigenaar gebonden te zijn door een beslissing van de algemene vergadering zonder dat de eigenaar aan de vergadering heeft deel kunnen nemen.

Indien men dus op de algemene vergadering beslist heeft om zesmaandelijkse provisies op te vragen dan dien je als nieuwe eigenaar deze provisies te betalen.
Ook indien de algemene vergadering bepaald heeft dat er werken worden uitgevoerd aan de residentie die pas in de loop van het boekjaar opeisbaar worden, dient de nieuwe eigenaar deze kosten te dragen.

Het is dan ook heel belangrijk dat de syndicus de nodige informatie correct doorgeeft aan de notaris.
De notaris dient op zijn beurt de kopers goed te informeren omtrent de inhoud.