Bendevorming

Bendevorming

Wanneer loop ik het risico wegens bendevorming veroordeeld te worden?

Om deze vraag te beantwoorden, dienen we ons te baseren op de artikelen 322 – 324 van het Strafwetboek.

Bendevorming (vereniging van boosdoeners) heeft betrekking op personen die zich verenigen om aanslagen te plegen op personen of goederen.

Bij bendevorming kunnen alleen de leden gestraft worden die persoonlijk de bedoeling hadden om misdrijven te plegen.

Er moet bijgevolg aangetoond worden dat de leden de persoonlijke intentie hadden om misdrijven te plegen binnen de vereniging.

Evenwel is het belangrijk te benadrukken dat het misdrijf zelf niet het element kan zijn waarop dient gesteund te worden om de tenlastelegging ‘vereniging van boosdoeners’ te kunnen bewijzen. Er moet gekeken worden naar het oogmerk van de bende.