Het beperkt deskundig onderzoe...

Het beperkt deskundig onderzoek bij bouwgeschillen

Bij bouwgeschillen stelt de rechtbank vaak een expert aan om de problematiek technisch te onderzoeken. Een veelgehoorde klacht is dat dergelijke expertises tijdrovend en duur kunnen zijn.

Aan de Leuvense rechtbanken bestaat evenwel een alternatief, dat snel en relatief goedkoop is, nl. het beperkt deskundig onderzoek.

Voor welke geschillen is het bedoeld?

Het gaat om geschillen waar de deskundige aan één plaatsbezoek genoeg moet hebben, met een beperkte technische betwisting, met een beperkt aantal partijen (3 à 4), en een beperkte financiële inzet (maximum ongeveer € 12.500).

Hoe verloopt het en wat kost de expertise?

De rechter stelt een deskundige aan. In dit vonnis bepaalt hij meteen de datum waarop de deskundige ter plaatse gaat én de datum waarop de zaak opnieuw door de rechter wordt behandeld en de deskundige en de partijen worden gehoord (in principe binnen de drie maand).

De deskundige komt ter plaatse, onderzoekt het probleem, overlegt met de partijen en stelt enkel een korte schriftelijke voorbereiding op voor het verhoor op de rechtbank.
De partijen zijn verplicht aanwezig tijdens het plaatsbezoek en de zitting van de rechtbank en werken actief mee door ondermeer tijdig alle dossierstukken en gevraagde gegevens te bezorgen.

Op de vastgestelde zitting wordt het deskundig onderzoek afgesloten en wordt het ereloon van de deskundige bepaald, waarna de rechtbank ofwel de zaak in beraad neemt (bv omdat er een akkoord is) of een pleitdatum ten gronde vastlegt met conclusietermijnen.

Het deskundig onderzoek mag maximaal € 1.000, incl BTW kosten.

Samengevat!

Bij niet al te complexe bouwgeschillen, kan je voor een kost van maximaal € 1.000 en binnen een termijn van drie maanden, een deskundig onderzoek hebben, waarna de kans heel groot is dat ook het geschil zelf snel en met een beperkte kost wordt opgelost. Voor alle duidelijkheid, het bedrag van € 1.000 omvat enkel de kosten van de deskundige, niet de gerechtskosten en de kosten van de advocaat. Niettemin, zeker aan aanrader.