JAN DE RIECK

Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een...

De feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat een feitelijke vereniging “feitelijk” wel bestaat (ze organiseert imme ...

LEES MEER

De onvoorwaardelijkheid bij kapitaalverhoging

Quid externe kapitaalverhoging bij wijze van inbreng met “reps & warranties”? Indien een (nieuwe) aandeelhouder voorwaarden verbindt aan een intekening op de ...

LEES MEER

Welke acties kan een schuldeiser ondernemen indien een VZW haar...

Wat kan een schuldeiser ondernemen die zijn (vaststaande) schuld wil verhalen op een VZW die echter haar financiële verplichtingen niet meer kan nakomen. Te denken ...

LEES MEER

De handelsagentuurovereenkomst

Overeenkomstig art. 1 van de Wet van 13 april 1995 is een handelsagentuurovereenkomst een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, door de andere partij, ...

LEES MEER

Vrijwaring voor verborgen gebreken

De vrijwaringsplicht voor geborgen gebreken houdt in dat de geleverde zaak overeenstemt met de verkochte zaak, maar dat die zaak echter is aangetast door een ernstig ...

LEES MEER

Bewijs inzake verborgen gebreken

Overeenkomstig art. 1641 B.W. is een verborgen gebrek een gebrek dat de verkochte zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik z ...

LEES MEER

Online verkoop van kinderkleding en winkeluitrusting (faling Cran...

In het faillissement van Cran bvba wordt op 23 april 2012 een eenmalige online verkoop georganiseerd. Alle goederen kunnen bezichtigd worden in de winkel op 20 ap ...

LEES MEER

Korte termijn in geval van een procedure wegens verborgen gebreken

Overeenkomstig art. 1641 B.W. is een verborgen gebrek een gebrek dat de verkochte zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik z ...

LEES MEER

Wie dient een in- of uitrit vrij te maken na hevige sneeuwval in een...

De vraag die gesteld dient te worden is of een verhuurder van een ondergrondse staanplaats de verplichting heeft om de uitrit van de garage van een appartementsgebou ...

LEES MEER
1 10 11