ACTUALITEIT

Vrijspraak voor poging tot doodslag op de Oude Markt

De Correctionele Rechtbank te Leuven sprak twee beklaagden vrij van ‘poging tot doodslag’. De feiten speelden zich af op 4 december 2007 op de Oude Markt te Leuven. Er ontstond die avond een ...

LEES MEER

Vergoeding bij planwijziging of erfdienstbaarheid van openbaar nut

Wanneer burgers worden geconfronteerd met de beslissing van de overheid om de bestemming van een bepaald onroerend goed te wijzigen, bijvoorbeeld van woongebied naar recreatie- of natuurgebied, lijden ...

LEES MEER

Aanwezigheid advocaat bij eerste Politieverhoor

De verwachte (r)evolutie ? De recente veroordelingen van Turkije en Cyprus door het Europees Hof voor de Rechten van de mens (EHRM) wegens het ontbreken van bijstand door een advocaat tijd ...

LEES MEER

Is een proefbeding in een arbeidsovereenkomst altijd geldig? (deel 2)

Vorige keer hadden we het al over de vereisten waaraan aan proefbeding moet voldoen om geldig te zijn. Vandaag nemen we de duurtijd van het proefbeding onder de loep. De duur van de proefperiode ...

LEES MEER

Is een proefbeding in een arbeidsovereenkomst altijd geldig? (deel 1)

U vraag het zich misschien af. Stel, u bent een week in dienst bij uw nieuwe werkgever en plots wordt er u gevraagd om een document te ondertekenen dat u instemt met een proefperiode. Kan dit zoma ...

LEES MEER

Een kort overzicht van de Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen

Sinds 01 april 2009 is de Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen (kortweg “de WCO”) van kracht geworden. Deze wet komt in de plaats van het Gerechtelijk Akkoord dat nooit veel succes heeft ...

LEES MEER

Geen neerlegging meer van het ledenregister voor VZW’s

Heel wat verenigingen werken onder de vorm van een VZW. Ongetwijfeld een goed idee, maar het houdt ook een aantal administratieve en boekhoudkundige verplichtingen in. Één van die verplichting ...

LEES MEER

Vrijspraak voor vechtpartij op Oude Markt

Op datum van 25.06.2009 sprak de correctionele rechtbank een beklaagde vrij voor het toebrengen van opzettelijke slagen of verwondingen. De feiten speelden zich af tijdens oudejaarsnacht op de Oude ...

LEES MEER

Wat te doen bij een verkeerde levering ?

De leveringsplicht heeft tot voorwerp : het leveren van de verkochte zaak zoals ze bepaald en beschreven werd in de overeenkomst. De leveringsplicht wordt dus niet nageleefd in de mate dat de geleverd ...

LEES MEER

Wanneer een handelshuurovereenkomst afsluiten?

Iedereen die een pand wil huren om er een handelsactiviteit uit te oefenen, sluit best een handelshuurovereenkomst af. De wet op de handelshuur is van toepassing op de huur van onroerende goederen ...

LEES MEER

Ontslag om dringende reden: termijnen

Bij een ontslag om dringende reden moet rekening worden gehouden worden met een dubbele termijn. Eén voor de verbreking van de arbeidsovereenkomst en één voor de kennisgeving van de ontslagreden ...

LEES MEER

Het ontslag om dringende reden: begrip

Het zal u maar gebeuren… U wordt ontslagen om dringende reden…van de ene dag op de andere staat u op straat, zonder enige vergoeding. Mag uw werkgever dit zomaar en kan u eventueel verdere stapp ...

LEES MEER
1 38 39 40 42