ACTUALITEIT

Kan ik vertrouwelijke (liefdes-)brieven gebruiken in een procedure ?

Tussen echtgenoten is een echtscheidingsprocedure hangende en één van de echtgenoten gebruikt in deze procedure brieven verstuurd tussen de andere (overspelige) ec ...

LEES MEER

Gemeenschappelijk en eigen vermogen – Intresten op erfenisgelden

U bent gehuwd volgens het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen. De goederen die u bezat voor het huwelijk of die u tijdens uw huwelijk heeft verkregen d ...

LEES MEER

Fiscaal voordeel van de kinderen ten laste

De ouder die niet langer samenwoont met de andere ouder en die de kinderen ten laste heeft, heeft recht op een fiscaal voordeel door middel van een verhoging van de ...

LEES MEER

Relevante wetsartikelen stalking

Het artikel 442 bis Strafwetboek voorziet in een gevangenisstraf en/of een geldboete indien een “belager” wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van het slachtoffer ernstig zou ve ...

LEES MEER

Help! Ik word gestalkt! Wat nu?

Wat is stalking eigenlijk? Stalking is het feit dat een persoon iemand anders voortdurend achtervolgt, belaagt en lastig valt. Concreet kan stalking bestaan uit het achtervolgen en bespie ...

LEES MEER

Wegmaken van gelden bij echtscheiding: hoe vermijden?

U bent in een echtscheiding verzeild of u wenst een echtscheidingsprocedure op te starten en u hebt schrik dat uw echtgenoot de gezamenlijke rekeningen zal leegplunderen. Welke maatregel kan u tref ...

LEES MEER

Opzegging huurovereenkomst

OPZEGMOGELIJKHEDEN CONTRACT 9 JAAR Huurder Op ieder ogenblik Opzegtermijn: 3 maanden Opzegvergoeding:3 maanden: in 1e jaar 2 ...

LEES MEER

Zwanger op het werk: bescherming tegen ontslag?

Een zwangerschap is een heugelijke gebeurtenis. Vanaf het ogenblik dat een werkneemster zwanger is, heeft ze er alle belang bij haar werkgever hiervan op de hoogte te brengen. Hoe dient deze m ...

LEES MEER

Raad van State vernietigt 2e verguning asfaltcentrale Grimbergen

De Raad van State heeft op een verzoekschrift van ons kantoor voor de twee keer ingegrepen en nu de milieuvergunning die door de Vlaamse Minister van Leefmilieu werd verleend voor de omstreden asfaltc ...

LEES MEER

Kort verlet: wanneer heb je er recht op?

Je hebt er wellicht al eens van gehoord maar wat is kort verlet nu eigenlijk juist en wanneer heb je er recht op? Begrip: Als werknemer (arbeider ...

LEES MEER

Lezing van Mr J. Verstraeten

Onteigening en RUP Heden zal Mr Johan Verstraeten een lezing geven over onteigeningen en RUP (Ruimtelijke Uitvoeringsplannen). Dit vindt plaats in zaal De Prins in Zemst om 20u00. Vo ...

LEES MEER

Handelshuur (art. 3 Handelshuurwet): opzegmogelijkheden

Opzegmogelijkheden Huurder: Bij einde elke 3-jarige periode Opzegtermijn: 6 maanden Bij gerechtsdeurwaardersexploot of bij ter post aangetekende brief. Verhuurder: LEES MEER

1 40 41 42 46