ACTUALITEIT

Geen neerlegging meer van het ledenregister voor VZW’s

Heel wat verenigingen werken onder de vorm van een VZW. Ongetwijfeld een goed idee, maar het houdt ook een aantal administratieve en boekhoudkundige verplichtingen in. Één van die verplichting ...

LEES MEER

Vrijspraak voor vechtpartij op Oude Markt

Op datum van 25.06.2009 sprak de correctionele rechtbank een beklaagde vrij voor het toebrengen van opzettelijke slagen of verwondingen. De feiten speelden zich af tijdens oudejaarsnacht op de Oude ...

LEES MEER

Wat te doen bij een verkeerde levering ?

De leveringsplicht heeft tot voorwerp : het leveren van de verkochte zaak zoals ze bepaald en beschreven werd in de overeenkomst. De leveringsplicht wordt dus niet nageleefd in de mate dat de geleverd ...

LEES MEER

Wanneer een handelshuurovereenkomst afsluiten?

Iedereen die een pand wil huren om er een handelsactiviteit uit te oefenen, sluit best een handelshuurovereenkomst af. De wet op de handelshuur is van toepassing op de huur van onroerende goederen ...

LEES MEER

Ontslag om dringende reden: termijnen

Bij een ontslag om dringende reden moet rekening worden gehouden worden met een dubbele termijn. Eén voor de verbreking van de arbeidsovereenkomst en één voor de kennisgeving van de ontslagreden ...

LEES MEER

Het ontslag om dringende reden: begrip

Het zal u maar gebeuren… U wordt ontslagen om dringende reden…van de ene dag op de andere staat u op straat, zonder enige vergoeding. Mag uw werkgever dit zomaar en kan u eventueel verdere stapp ...

LEES MEER

Auditeur Raad van State: milieuvergunning asfaltbetoncentrale onwettig

Op datum van 19 maart 2007 had de Vlaamse Minister van Leefmilieu een milieuvergunning verleend aan de bvba Verhaeren Beton en Asfalt voor een asfaltcentrale te Grimbergen. Voor een omwonende werd ...

LEES MEER

De Raad van State!?

Wat is de Raad van State? Wat doet de Raad van State? Heel vaak stelt men de vraag wat de Raad van State precies doet. De Raad van State wordt vaak genoemd in de media maar het is niet ...

LEES MEER

Databewaringsrichtlijn: strijdig met privacy?

De databewaringsrichtlijn houdt in dat de telecomoperatoren en de internetproviders gegevens van internet en telefonie van alle burgers van de Europese Unie tot maximum 2 jaar moeten bijhouden. Het ...

LEES MEER

Wat doen bij huurschade?

Laat tijdig een deskundige aanstellen. Stel, u verhuurt een appartement/woning en op het einde van de huurovereenkomst wenst u de huurschade te laten vaststellen. Hoe doet u dit op een ...

LEES MEER

Blokkeren van rekeningen bij overlijden

Naar aanleiding van een overlijden zijn banken verplicht om de administratie in te lichten over de financiële bezittingen van de overledene op de dag van zijn overlijden. Het praktisch gevolg hier ...

LEES MEER

Kunnen minderjarige kinderen erven?

Minderjarigen kunnen inderdaad net als meerderjarigen erven maar met dit verschil dat het voor een minderjarig kind niet mogelijk is om een nalatenschap zuiver te aanvaarden. Dit in tegenstelling t ...

LEES MEER
1 43 44 45 46