ACTUALITEIT

Wat moet u doen als huurder op het einde van het huurcontract?

Als uw huur eindigt, resten er nog een aantal praktische zaken om het gehuurde goed terug over te dragen aan de eigenaar.Als huurder hebt u de plicht om het goed in goede staat terug te ...

LEES MEER

Nieuwe regels voor openbare verkopen

Nieuwe regels voor openbare verkopen. Op 01 januari 2010 is de wet van 15 mei 2009 van kracht geworden, die nieuwe regels oplegt bij openbare verkopen.Vooreerst zullen alle openbare v ...

LEES MEER

Ontbreken van watertoets maakt Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)...

De Raad van State heeft naar aanleiding van een verzoekschrift van ons kantoor het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Katerstraat’ van de gemeente Nijlen vernietigd. De vernietiging van het BPA ‘Kate ...

LEES MEER

Privacy op de werkvloer: wat mag je werkgever over je weten?

Een van de grootste ergernissen van werkgevers is het veelvuldig privé e-mailen en surfen op het internet door werknemers. Tegenwoordig beschikt immers bijna iedereen op het werk wel over een pc m ...

LEES MEER

Vrijheid van meningsuiting en haar grenzen: hoever mag je gaan

Wat mag je tegenwoordig nog zeggen? Kan alles of pas je toch maar beter op je tellen… Vrijheid van meningsuiting is een basisrecht en is terug te vinden in diverse wetteksten o.a.: Art ...

LEES MEER

Verlenging van de uitbreiding van de faillissementsverzekering tot 30...

De economische crisis is nog niet helemaal achter de rug. Het is dus nuttig om te herinneren aan het bestaan van de faillissementsverzekering LEES MEER

Kan ik vertrouwelijke (liefdes-)brieven gebruiken in een procedure ?

Tussen echtgenoten is een echtscheidingsprocedure hangende en één van de echtgenoten gebruikt in deze procedure brieven verstuurd tussen de andere (overspelige) ec ...

LEES MEER

Gemeenschappelijk en eigen vermogen – Intresten op erfenisgelden

U bent gehuwd volgens het wettelijk stelsel van gemeenschap van goederen. De goederen die u bezat voor het huwelijk of die u tijdens uw huwelijk heeft verkregen d ...

LEES MEER

Fiscaal voordeel van de kinderen ten laste

De ouder die niet langer samenwoont met de andere ouder en die de kinderen ten laste heeft, heeft recht op een fiscaal voordeel door middel van een verhoging van de ...

LEES MEER

Relevante wetsartikelen stalking

Het artikel 442 bis Strafwetboek voorziet in een gevangenisstraf en/of een geldboete indien een “belager” wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van het slachtoffer ernstig zou ve ...

LEES MEER

Help! Ik word gestalkt! Wat nu?

Wat is stalking eigenlijk? Stalking is het feit dat een persoon iemand anders voortdurend achtervolgt, belaagt en lastig valt. Concreet kan stalking bestaan uit het achtervolgen en bespie ...

LEES MEER

Wegmaken van gelden bij echtscheiding: hoe vermijden?

U bent in een echtscheiding verzeild of u wenst een echtscheidingsprocedure op te starten en u hebt schrik dat uw echtgenoot de gezamenlijke rekeningen zal leegplunderen. Welke maatregel kan u tref ...

LEES MEER
1 47 48 49 53