Bescherming van je privacy op ...

Bescherming van je privacy op je bedrijfscomputer/gsm?

Veel werknemers maken tegenwoordig gebruik van divers bedrijfsmateriaal zoals laptops, gsm’s en wagens. Maar wat als je na je ontslag je bedrijfsmateriaal terug inlevert en er staat nog bezwarend materiaal op?

Het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt diende zich op 15 november 2016 uit te spreken over een zaak waarin een werknemer ontslagen was om dringende reden. De werkgever ontsloeg de werknemer omdat hij afdoende redenen had om aan te nemen dat de werknemer het bedrijf misbruikt had voor frauduleuze praktijken. Zo gebruikte de werknemer het bedrijf om onkosten van zijn zelfstandige activiteit op af te wentelen.

Toen de werknemer zijn laptop en gsm inleverde in het kader van zijn ontslag, trof de werkgever op dit bedrijfsmateriaal bewijs aan van deze frauduleuze praktijken.

Toen de werknemer zijn ontslag wenste aan te vechten voor de Arbeidsrechtbank en later het Arbeidshof, wenste de werkgever dit bewijs op de gsm en de laptop van de toenmalige werknemer aan te wenden om de dringende reden voor het ontslag te bewijzen.

De werknemer stelde dat dit bewijs niet gebruikt mocht worden omdat dit een inbreuk op zijn privacy zou vormen.

Het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, oordeelde echter dat het hier ging om door de werknemer vrijwillig (want door hem van de teruggeven bedrijfsgoederen niet verwijderde) ter beschikking gestelde informatie.

De werkgever had aldus geen middelen aangewend om deze informatie te verkrijgen die het Hof in strijd met het recht achtte.

Om deze reden oordeelde het Hof dat het gebruik van de informatie op het bedrijfsmateriaal door de werkgever geen schending vormde van de privacy van de werknemer.

Word je geconfronteerd met een ontslag? Laat je dan zeker tijdig bijstaan door ons kantoor.

Bron: Arbeidshof Antwerpen, afdeling Hasselt 15 november 2016, RW 2017-18, 184-186.