Het bijstandsrecht na invoerin...

Het bijstandsrecht na invoering van de nieuwe Salduz-wet

Op 27 november 2016 trad de nieuwe Salduzwet in werking. Deze wet voorziet dat elke verdachte van feiten waarvoor een vrijheidsstraf kan worden opgelegd voortaan tijdens elk verhoor wordt bijgestaan door een advocaat. Voordien gold dit recht enkel tijdens het eerste verhoor voor de mensen die reeds van hun vrijheid werden beroofd.

Werd u van uw vrijheid benomen, dan kan u niet zonder een advocaat worden verhoord. De verhoorders zullen in dit geval een advocaat voor u oproepen. Enkel meerderjarige verdachten kunnen van dit recht afstand doen. Werd u niet van uw vrijheid benomen, dan dient u zelf de nodige maatregelen te nemen om u door een advocaat te laten bijstaan.

Het is belangrijk dat u van dit recht gebruik maakt. Laat u niet overhalen om hiervan afstand te doen. Bijstand van een advocaat tijdens een verhoor kan u een hoop problemen besparen want elke verklaring komt in het strafdossier terecht en kan tegen u gebruikt worden.