Binnenkort ook bewijs zonder g...

Binnenkort ook bewijs zonder geschrift voor sommen boven de 375 euro

Op dit moment bepaalt artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek dat voor alle sommen die de waarde van 375 euro te boven gaan, een geschrift opgesteld moet worden.

De rechtbank verwacht dus dat er een geschrift wordt voorgelegd zodra er iets ter discussie staat dat meer dan 375 euro waard is, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een tweedehandsauto voor een prijs van 2.000,00 EUR.

Het artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat het bewijs door getuigen niet wordt toegelaten boven deze som van 375 euro. Enkel een geschrift kan dus het volledig bewijs leveren van het bestaan van deze verkoop.

Er ligt evenwel een belangrijk wetsontwerp op tafel waardoor het artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek fundamenteel gewijzigd wordt. Deze wijziging trekt de grens van 375 euro op naar 5.000 euro.

Dit wil dus zeggen dat het mogelijk zal zijn om het bestaan van de verkoop in het voorbeeld aan te tonen door alle middelen van recht, inclusief geschriften en getuigen, zo lang deze verkoop minder waard is dan 5.000 euro.

Het is van groot belang op voorhand te weten wat je best op papier laat zetten om bewijsproblemen te vermijden. Je consulteert daarom beter tijdig een advocaat. Ons kantoor staat je hierin graag bij. Beter één consultatie voor de verkoop dan een lange rechtzaak erna.

Bron: Orde Vlaamse Balies, Nota hervorming Burgerlijk Wetboek, 15.02.2018, www.advocaat.be.