Blokkeren van rekeningen bij o...

Blokkeren van rekeningen bij overlijden

Naar aanleiding van een overlijden zijn banken verplicht om de administratie in te lichten over de financiële bezittingen van de overledene op de dag van zijn overlijden.

Het praktisch gevolg hiervan is dat de bank daarom de rekeningen en kluizen van de overledene zal blokkeren.

Als u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel (gemeenschap van goederen) en uw echtgeno(o)t(e) overlijdt, dan zullen in de praktijk uw rekeningen en kluizen eveneens worden meegeblokkeerd.

Dit is uiteraard niet zo prettig. Deblokkering neemt doorgans een paar weken in beslag.

Naargelang het bedrag van de bezittingen, is het mogelijk om over te gaan tot deblokkering op vertoon van:

  • een verklaring van erfrecht, getekend door de gemeentelijke Administratie, bij minder dan 750 €
  • een attest van erfopvolging, afgeleverd door de ontvanger van een registratiekantoor (niet mogelijk wanneer er een huwelijkscontract is of testament bestaat) voor bedragen tussen de 750 € en 50.000 €
  • een akte van bekendheid, opgemaakt door de vrederechter (in de praktijk gebeurt dit niet wanneer er bijvoorbeeld een testament bestaat).
  • een akte van bekendheid, opgemaakt door de notaris.