Bouwvergunning nodig voor slop...

Bouwvergunning nodig voor slopen? Bouwkundig erfgoed!

Op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 bevat artikel 3, 8ste lid de bepaling dat voor de afbraak van vrijstaande bouwwerken en constructies geen stedenbouwkundige vergunning meer verplicht is.

Een uitzondering hierop geldt voor gebouwen of constructies die opgenomen zijn in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
Bij besluit van 2.7.2010, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 4.8.2010 en in werking getreden op 14.8.2010 moet wie een dergelijke stedenbouwkundige vergunning aanvraagt bijkomende foto’s voegen bij zijn aanvraagdossier zodat er een beeld gegeven wordt van de actuele staat van het gebouw.

Vervolgens zal er een “onroerend erfgoedtoets” gebeuren waarbij het Agentschap Ruimte en Erfgoed zal oordelen of het belang van het project opweegt tegen het verlies van de waarde inzake erfgoed.